Kontakt

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska

Kierownik Katedry
Prof. dr hab. inż. Elena Neverova-Dziopak

Sekretariat
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon C-4, pok 17
Tel. (012) 617 22 52
email: hpiech@agh.edu.pl