MTM EAIiIB – wyniki kolokwium 3.

Arkusz ocen został uzupełniony o oceny z pierwszego kolokwium. Szczegółowe wyniki dostępne są poniżej. Za każde zadanie można było zdobyć maksymalnie 2 punkty. Osoby, które opuściły nie więcej niż jedne zajęcia i przynajmniej dwukrotnie zgłosiły się do odpowiedzi otrzymały dodatkowe oceny bardzo dobre z odpowiedzi. Wystawione zostały też oceny końcowe. Osoby, które nie zdobyły zaliczenia

Read More