MTM EAIiIB – wyniki kolokwium 3.

Arkusz ocen został uzupełniony o oceny z pierwszego kolokwium. Szczegółowe wyniki dostępne są poniżej. Za każde zadanie można było zdobyć maksymalnie 2 punkty.

Osoby, które opuściły nie więcej niż jedne zajęcia i przynajmniej dwukrotnie zgłosiły się do odpowiedzi otrzymały dodatkowe oceny bardzo dobre z odpowiedzi. Wystawione zostały też oceny końcowe. Osoby, które nie zdobyły zaliczenia mogą przystąpić do kolokwium zaliczeniowego, które odbędzie się 31.01.2020 o godzinie 8:80 w sali 123 w D10.

Kolokwium 3.