NMR – IV FM FiIS

Informacje

Laboratorium rezonansu i obrazowania magnetycznego znajduje się w pokoju 013 budynku U5.

Zajęcia składają się z dwóch części realizowanych na spektrometrach TelAtomic PS15 (0.35T) oraz Magritek Terranova (w ziemskim polu magnetycznym). W czasie jednego ze spotkań odbędzie się krótka kartkówka.

Część 1.

 • Zaprezentowanie aparatury, omówienie jej działania.
 • Dostrojenie spektrometru do badanej próbki.
 • Rejestracja sygnału FID i charakterystyka widma.
 • Pomaiar czasu relaksacji podłużnej (sekwencje IR i SR).
 • Pomiar czasu relaksacji poprzecznej (sekwencje SE, CP i CPMG).

Część 2.

 • Zaprezentowanie aparatury, omówienie jej działania.
 • Dostrojenie spektrometru do badanej próbki.
 • Pomiar czasu relaksacji podłużnej (w polu polaryzacyjnym i ziemskim).
 • Pomiar czasu relaksacji poprzecznej.
 • Zastosowanie sekwencji echa wielokrotnego.
 • Pomiar współczynnika dyfuzji.

Materiały

Przed zajęciami proszę przejrzeć rozdział 4. i 5. z instrukcji obsługi spektrometru TelAtomic i zaznajomić się ze skryptem do ćwiczeń w polu ziemskim (część A). Jako teoretyczne uzupełnienie do wykładu, polecam internetowy podręcznik Johna P. Hornaka.

Harmonogram

 • Grupa 1. – 01.04.2019 i 08.04.2019 – 09:40
 • Grupa 2. – 02.04.2019 i 09.04.2019 – 09:40
 • Grupa 3. – 15.04.2019 i 29.04.2019 – 09:40
 • Grupa 4. – 16.04.2019 i 30.04.2019 – 09:40
 • Grupa 5. – 06.05.2019 i 13.05.2019 – 09:40