ZiIP WMN – wyniki kolokwium 2.

Arkusz ocen został uzupełniony o oceny z pierwszego kolokwium. Szczegółowe wyniki dostępne są poniżej. Za każde zadanie można było zdobyć maksymalnie 2 punkty. Osoby, które opuściły nie więcej niż jedne zajęcia i przynajmniej raz zgłosiły się do odpowiedzi otrzymały dodatkowe oceny bardzo dobre z odpowiedzi. Wystawione zostały też oceny końcowe. Osoby, które nie zdobyły zaliczenia

Read More

ZiP WMN – informacje

Wszelkie informacje dotyczące ćwiczeń z fizyki 2 dla ZiP z WMN będą umieszczane na stronie przedmiotu (link). Na powyższej stronie można już zapoznać się z warunkami zaliczenia, harmonogramem i pierwszym zestawem zadań, który będziemy przerabiać 8. i 15. października odpowiednio z drugą i pierwszą grupą.