Katedra Mechaniki i Wibroakustyki
Zespół Mechaniki i Teorii Maszyn
ruler


Pobierz Acrobat Reader

Materiały dydaktyczne :: studia dzienne

Uwaga !!!
Zamieszczone materiały chronione są prawami autorskimi. Przeznaczone są tylko do użytku osobistego. Kopiowanie i wykorzystywanie zamieszczonych materiałów bez pisemnej zgody Autorów jest zabronione

Teoria Maszyn i Mechanizmów II rok, Automatyka i Robotyka, Wydz. IMiR
Podstawy Modelowania i Syntezy Mechanizmów II rok, Automatyka i Robotyka, Wydz. IMiR
Zapis i Podstawy Konstrukcji I rok, Automatyka i Robotyka, Wydz. EAIiIB

TEORIA MASZYN I MECHANIZMÓW
II rok AiR, Wydz. Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
autorzy:
dr inż. J. Felis
dr inż. H. Jaworowski

Program wykładu:

1 . Wprowadzenie do problematyki TMM. Struktura mechanizmów (2h)
2. Analiza kinematyczna mechanizmów płaskich. (2h)
3. Analiza kinematyczna przekładni. (2h)
4. Wyznaczanie sil bezwladnosci w mechanizmach. Zasady uwalniania od wiezów czlonów mechanizmów (2h)
5. Analiza kinetostatyczna mechanizmów (2h)
6. Tarcie w parach kinematycznych mechanizmów. Analiza kinetostatyczna mechanizmów z uwzglednieniem tarcia (2h)
7. Wyrównowazanie mechanizmów (2h)
8. Mechanizmy we wspólczesnej technice, mechanizmy w ukladach automatyki i manipulatorach (1h)

Program (PDF, 120KB)

Program ćwiczeń:

1. Pojecia wstepne. Zasady rysowania schematów kinematycznych mechanizmów. Wydanie tematów zadan indywidualnych (1h)
2. Analiza kinematyczna modeli mechanizmów, metoda grafoanalityczna (2h)
3. Analiza kinematyczna mechanizmów-metody analityczne (2h)
4. Analiza kinetostatyczna mechanizmów bez uwzglednienia tarcia (2h)
5. Analiza kinetostatyczna mechanizmów z uwzglednieniem tarcia. Sprawnosc mechanizmów (2h)
6. Analiza kinetostatyczna mechanizmów płaskich z uwzględnieniem tarcia.
7. Modele dynamiczne mechanizmów i maszyn (2h)
8. Równania ruchu maszyn i ich rozwiazywanie (2h)
9. Zaliczenie cwiczen. Kolokwium. (2h)

Program (PDF, 213KB)

Program laboratorium:

1. Zajęcia organizacyjne (1h)
2. Badanie struktury modeli mechanizmów w laboratorium (2h)
3. Wyznaczanie charakterystyk kinematycznych mechanizmów (2h)
4. Badanie przełożeń mechanizmów przekładniowych (2h)
5. Wyznaczanie charakterystyk siłowych modeli mechanizmów (2h)
6. Badanie parametrów technicznych i sporządzanie modeli obliczeniowych
mechanizmów wykorzystujących tarcie (2h)
7. Wyrównoważanie mechanizmu wirnikowego. Wyrównoważanie mechanizmu
dźwigniowego (2h)
8. Badanie układu napędowego. Badanie nierównomierności biegu maszyny.
Sprawdzian pisemny (2h)

Program (PDF, 290KB)

Materiały dodatkowe:

Instrukcja do ćwiczenia nr 7: Wyważanie elementów wirujących przy pomocy urządzenia typu WK4-300
Pobierz (PDF, 550KB)

Zadanie domowe - tematy
Pobierz (PDF, 550KB)

Przykłady sporządzania schematów kinematycznych
Pobierz (PDF, 550KB)

Zadanie domowe (przykład)
Pobierz (PDF, 1MB)ZAPIS I PODSTAWY KONSTRUKCJI
I rok, Automatyka i Robotyka, Wydz. EAIiIB
autor:
dr inż. J. Felis

Program wykładu:

1. Wprowadzenie do problematyki zapisu konstrukcji mechanicznych, rzuty prostokątne. Zapisz
2. Widoki i przekroje. Zapisz
3. Zapis ukladu wymiarów. Rodzaje rysunków. Zapisz
4. Zapis tolerancji i pasowan. Zapis chropowatosci powierzchni. Zapisz
5. Materiały konstrukcyjne. Zapisz
6. Połączenia konstrukcyjne nierozłączne i rozłączne. Zapisz
7. Struktura mechanizmów Zapisz
8. Elementy konstrukcyjne mechanizmów (wałki, osie, sprzęgła, łożyska). (3h) Zapisz
9. Wybrane zagadnienia kinematyki mechanizmów. Zapisz
10. Wybrane zagadnienia analizy statycznek mechanizmów.
11. Wybrane zagadnienia wytrzymałości materialów. Zapisz
12. Struktura i rozwiazania konstrukcyjne mechanizmów chwytaków. Zapisz
13. Przyklad rozwiazania zadania projektowego Zapisz
14. Przekladnie mechaniczne
15. Struktura i elementy konstrukcyjne mechanizmów manipulatorów

Program cwiczen:

1. Wprowadzenie do cwiczen. Normalizacja w zapisie konstrukcji
2. Rysowanie przedmiotów w rzutach prostokątnych i w rzutach aksonometrycznych.
3. Rysowanie przekrojów przedmiotów w rzutach prostokatnych i aksonometrycznych.
4. Rysunek z modelu. Wymiarowanie. Analiza tolerancji i pasowan.
5. Podstawy zarzadzania projektami w programie Autodesk Invemtor PL. Tworzenie modeli 2D i 3D. Rzutowanie
6. Rysowanie elementów konstrukcyjnych mechanizmów. Tworzenie modeli zespolów elementów. Rysowanie polaczen konstrukcyjnych w programie Autodesk Inventor PL
7. Widoki i przekroje. Wymiarowanie. Tworzenie dokumentacji rysunkowej wykonawczej i zlozeniowej w programie Autodesk Inventor PL
8. Sprawdzian. Wydanie tematów indywidualnego zadania projektu mechanizmu dzwigniowego
9. Dobór wymiarów projektowanego mechanizmu i wyznaczanie jego charakterystyk kinematycznych. Modelowanie komputerowe mechanizmów w programie SAM
10. Analiza statyczna projektowanego mechanizmu.
11.Wyznaczanie charakterystyki silowej projektowanego mechanizmu (program SAM). Dobór napedu mechanizmu.
12.Obliczenia wytrzymalosciowe elementów konstrukcji mechanizmu.
13.Konsultacje w zakresie zadania projektowego. Czesc 1 - charakterystyki mechaniczne projektowanego mechanizmu.
14.Konsultacje w zakresie zadania projektowego. Czesc 2 – dokumentacja konstrukcyjna projektowanego mechanizmu.
15.Odbiór pracy projektowej. Zaliczenia.

Materiały dodatkowe:

Tematy zadań rysunkowych: rzutowanie, połączenia śrubowe (PDF, 1.6 MB)
Przykłady rozwiązania ćwiczeń rysunkowych (PDF, 1.2 MB)
Tematy projektów chwytaka (PDF, 0.5 MB)

PODSTAWY MODELOWANIA I SYNTEZY MECHANIZMÓW
II rok AiR, Wydz. Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
autor:
dr inż. J. Felis

Materialy dodatkowe

Synteza struktury (PDF, 1.2MB)

Synteza geometryczna (PDF, 2MB)

Charakterystyki kinematyczne (PDF, 640KB)

Analiza kinematyczna przekladni (PDF, 1.9MB)

Analiza statyczna i kinetostatyczna mechanizmów cz.1 (PDF, 1.3MB)

Analiza statyczna i kinetostatyczna mechanizmów (z przykladami) cz.2 (PDF, 1.5MB)

Tarcie w parach kinematycznych (PDF, 0.8MB)