„Współczesne dylematy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw – teoria i praktyka”

W imieniu Uniwersytetu Gdańskiego zapraszamy do udziału w V Konferencji Młodych Naukowców pt. „Współczesne dylematy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw – teoria i praktyka”, która odbędzie się w dniach 14-15 czerwca 2019 w Sopocie.
Wszelkie szczegóły dotyczące konferencji można znaleźć pod http://wzr.pl/konferencja_mlodych_naukowcow/ . 

Konferencja „Człowiek i jego środowisko”

W imieniu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszam do udziału w XXVIII Konferencji Studenckich Kół Naukowych pt. „Człowiek i środowisko”, która odbędzie się w Kielcach w dniach 11-12 kwietnia 2019 r. 
Wszelkie szczegóły dotyczące konferencji można znaleźć pod http://www.ujk.edu.pl/xxviii_konferencja_skn_czlowiek_i_jego_srodowisko.html. 

Konferencja „Topical Issues of Rational Use of Natural Resources” w Sankt Petersburgu

AGH otrzymała zaproszenie do udziału w powyższym wydarzeniu, które będzie odbywać się w dniach 17-19 kwietnia. Zapadła decyzja o powołaniu delegacji Akademii na tą konferencję. Bardzo miło nam przekazać, że w swym podstawowym zakresie będzie ona oparta na laureatach 59. Konferencji SKNPG AGH.

Czytaj dalej

Granty Rektora AGH 2019, czyli kilka informacji na starcie ich realizacji

Miło nam przekazać, że w gronie 51 projektów grantowych, które występowały do potwierdzenia preliminarzowego, w aż 50 przypadkach takowe nastąpiło. W roku 2019 będzie więc realizowanych w ramach kół naukowych pionu właśnie 50 projektów grantowych. Już dziś trzymamy  kciuki za pełną pomyślność i realizację wszystkich celów.

Czytaj dalej