Błąd
 • Error authenticating user rafal.kocierz@gmail.com. Erro response was https://developers.google.com/accounts/docs/AuthForInstalledApps
 • Simplepie detected an error. Please run the compatibility utility.
 • Simplepie detected an error. Please run the compatibility utility.
Geodezyjne opracowanie planu zagospodarowania działki/terenu PDF Drukuj Email
Wpisany przez FaFaL   
niedziela, 28 listopada 2010 18:22

Kolejnym etapem geodezyjnej obsługi inwestycji (gdy jest gotowy projekt inwestycji) polega na tzw. geodezyjnym opracowaniu planu zagospodarowania działki/terenu (dawniej planu realizacyjnego). W toku prac zostanie przeanalizowany projekt budowlany pod kątem związków geometrycznych projektowanego budowli oraz powiązania go z otaczającym go terenem, obliczone zostaną współrzędne punktów charakterystycznych, miary do tyczenia oraz miary kontrolne. Finalnym efektem opracowania jest szkic dokumentacyjny. Po jego sporządzeniu, geodeta może przystąpić do prac tyczeniowych, z których sporządzi szkic tyczenia - co już jest dalszym etapem procesu inwestycyjnego.

Tyczenie osi budynku jednorodzinnego

W niniejszym temacie opracowaniu będzie podlegał projekt domku jednorodzinnego. Z ODGiKu zostaną pozyskane współrzędne punktów osnowy znajdujące się w otoczeniu planowanej inwestycji oraz archiwalne dane z pomiaru granic rozpatrywanej nieruchomości. W pierwszym etapie trzeba obliczyć współrzędne punktów granicznych, a dodając dane na temat projektowanej inwestycji zostaną obliczone współrzędne punktów obrysu projektowanego domku jednorodzinnego. W wyniku całego opracowania powstaną szkice dokumentacyjne umożliwiające tyczenie następującymi metodami:

 1. metodą ortogonalną
 2. metodą biegunową
 3. metodą swobodnego stanowiska

Przy opracowywaniu tematu należy opierać się na:

 1. tym co powiedział prowadzący zajęcia - ERROR - brak linku
 2. konspekcie (NEW VERSION 2013-12-09)
 3. baaaaardzo starym przykładowym temacie w którym jest troszkę błędów (głośno się nie śmiać)
 4. Rozporządzenie w sprawie ........
 5. Rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie
 6. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Ze strony można również pobrać przykładowe formularze szkicu dokumentacyjnego czy też szkicu tyczenia:

 1. Szkic dokumentacyjny (autorki: Emilia Kierzkowska, Izabela Golonka)
 2. Szkic tyczenia (autor: Jakub Skomiał)
 3. Szkic tyczenia (autorka: Katarzyna Szymoniak)

Dane dla potrzeb opracowania tematu znajdują się TU

Data oddania: 20.12.2013 (grupa 10 tydzień później)

Poprawiony: wtorek, 22 kwietnia 2014 06:23