Błąd
 • Error authenticating user rafal.kocierz@gmail.com. Erro response was https://developers.google.com/accounts/docs/AuthForInstalledApps
 • Simplepie detected an error. Please run the compatibility utility.
 • Simplepie detected an error. Please run the compatibility utility.
Mapa do celów projektowych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 28 października 2010 17:21

Udział geodety w procesie inwestycyjnym rozpoczyna się od opracowania mapy do celów projektowych - w skrócie MDCP. Celem drugiego tematu z zakresu geodezji inżynieryjnej jest wykonanie operatu z sporządzenia mapy do celów projektowych dla wskazanego obszaru Miasteczka AGH. Ćwiczenie będzie polegać na skanowaniu, kalibracji i wektoryzacji istniejącej mapy wydanej przez prowadzących ćwiczenia oraz pomiar terenowy szczegółów nie znajdujących się na istniejącej mapie, a zidentyfikowanych podczas wykonywania wywiadu terenowego. Końcowe opracowanie powinno przyjąć formę operatu pomiarowego, podobnego do tego jaki składa się do odpowiedniego ODGiKu.

Podstawowe informacje na temat MDCP zawiera KONSPEKT, rozporządzenie MGPiB w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie, oraz rozporządzenie MSWiA w sprawie standardów technicznych wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dostajemy:

 

 1. Wytyczne aktualizacji mapy zasadniczej dla potrzeb MDCP (można również  na  wytycznych z woj. zachodniopomorskiego).
 2. Szkic osnowy poziomej III klasy
 3. Mapa numeryczna ewidencji gruntów
 4. Projekty ZUDP
 5. Zeskanowane matryce mapy zasadniczej wraz z nakładką uzbrojenia terenu
 6. Treść Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu
 7. Nowe opisy topograficzne dla punktów 1619, 1599, 1677, 1678 i 1679
 8. Szkic przeglądowy starej osnowy wraz z ich inwentaryzacją

 Wszystkie dane udostępnione przez ODGiK znajdują się pod tym linkiem. Hasło do archiwum to JasIMalgosia

Podział terenu dla poszczególnych zespołów pomiarowych znajduje się w tym pliku. Zamiast pobierać projekt C-GEO można kliknąć TUUUUU

Parę informacji na temat sporządzania mapy w C-GEO można przeczytać we fragmencie książki Osady. Polecam również instrukcję obsługi programu oraz samouczki. Na zajęciach będę pokazywał w jaki sposób kalibrujemy zeskanowaną mapę oraz jak się ją wektoryzuje.

Dla potrzeb wydruku Mapy do celów projektowych z C-GEO mogą się przydać następujące formularze: 

 1. Format A3 pionowy
 2. Format A3 poziomy

Jeśli kogoś interesuje problematyka przeliczania współrzędnych między układem lokalnym miasta Krakowa a układem 2000 to zapraszam tu 

Przykład MDCP jaka była udostępniona przez GUGiK

Poniżej zamieszczono przykładowe elementy operatu składanego od ODGiK:

 1. Okładka operatu (np. w formacie A-3, ale można zrobić w formacie A-4)
 2. Zgłoszenie roboty geodezyjnej do Ośrodka
 3. Sprawozdanie techniczne (ODGiK)
 4. Wniosek o przyjęcie operatu do zasobu

DATA ODDANIA OPERATU: XX.12.2013

  Poprawiony: poniedziałek, 28 października 2013 20:15