Sprawdzanie wstępnego przyporzadkowania na lektorat
dla studentów: rok 2 - 2017/2018

Proszę KONIECZNIE zapoznać się z dokumentem:
Skrótowa informacja dla studentów aktualnego 1 roku dot. lektoratów

Szanowni Państwo, aplikacja obsługuje trzy funkcje:

Kolejność wykonywanych czynności:

Podczas autoryzacji wymagane jest podanie adresu email (tego, który został podany podczas rekrutacji) oraz numer indeksu.

UWAGA:
Osoby, które nie podały tego adresu oraz osoby otrzymujęce komunikat "brak danych" proszone są o kontakt pod adres mol@agh.edu.pl (W korespondencji proszę koniecznie podawać Numer albumu).
Pole "uwagi" w formularzu ograniczone jest do 85 znaków.


UWAGA!! - rejestracja certyfikatu on-line nie jest podstawą do zwolnienia studenta z lektoratu. Zwolnienie z lektoratu jest dopiero możliwe po rejestracji certyfikatu w Sekretariacie SJO (złożenie deklaracji, kopii certyfikatu i oryginału certyfikatu do wglądu) .

Numer indeksu
Adres e-mail: