1. rozstrzygniecie konkursu grantowego MNiSW (wnioski 31 VII 2007) - mamy tylko 1 przyznany, promotorski (Natalia Borowiec)
2. zmiany w programie studiów
- obecny I rok realizuje nowy program - przedmiot Teledetekcja i Fotogrametria jest przesunięty na 5 i 6 semestr, dlatego w semestrze letnim 2009 nie będzie prowadzony
- studia niestacjonarne maja ten sam program, jest tam 60% godzin stacjonarnych
3. wnioski składane na konkurs KAPITAŁ LUDZKI (dwa: specjalność po angielsku, e-learning zrównoważony rozwój)
4. pokaz „ortofotomapa” w ILWIS-ie, Łukassz Kulesza

 
13-03-2008.txt · ostatnio zmienione: 2008/05/16 21:37 przez krisfoto
 
Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki