Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

13-03-2008 [2008/05/16 21:37]
krisfoto
13-03-2008 [2008/05/16 21:37] (aktualna)
krisfoto
Linia 4: Linia 4:
- przedmiot Teledetekcja i Fotogrametria jest przesunięty na 5 i 6 semestr, dlatego w semestrze letnim 2009 nie będzie prowadzony \\ - przedmiot Teledetekcja i Fotogrametria jest przesunięty na 5 i 6 semestr, dlatego w semestrze letnim 2009 nie będzie prowadzony \\
- studia niestacjonarne maja ten sam program, jest tam 60% godzin stacjonarnych\\ - studia niestacjonarne maja ten sam program, jest tam 60% godzin stacjonarnych\\
-3. wnioski składane na konkurs KAPITAŁ LUDZKI (dwa: specjalność po angielsku,  e-learning zrównoważony rozwój)+3. wnioski składane na konkurs KAPITAŁ LUDZKI (dwa: specjalność po angielsku,  e-learning zrównoważony rozwój)\\
4. pokaz "ortofotomapa" w ILWIS-ie, Łukassz Kulesza 4. pokaz "ortofotomapa" w ILWIS-ie, Łukassz Kulesza
 
13-03-2008.txt · ostatnio zmienione: 2008/05/16 21:37 przez krisfoto
 
Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki