1. podział funduszu badań statutowych:
* konferencje, delegacje ok 20 tys
* zakupy sprzętowe - ok. 10 tys zł
* oprogramowanie - ok. 5 tys zł
* drobnica - ok. 5 tys zł
2. udział katedry w konferencjach: INSPIRE Kraków, ISPRS Pekin, PTFiT Międzyzdroje, PTIP warszawa
3. zgłoszenie referatu na Sympozjum PTFiT (do 15 VI)
4. wrażenia (bardzo dobre) z Festiwalu Nauki
5. sukces Moniki Badurskiej - 2 miejsce na sympozjum młodych naukowców w Petersburgu
6. pokaz możliwości Socet Set-a - Jakub Kolecki

 
20-05-2008.txt · ostatnio zmienione: 2008/06/05 07:51 przez krisfoto
 
Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki