dydaktyka
- Teledetekcja i fotogrametria, II GiK - tematy ćwiczeń jak w roku poprzednim, IDRISI będzie zastąpione przez ILWIS, aktualizacja/dopracowanie konspektów (m.in. temat: wykonanie stereogramu); w kolejnym semestrze (zimowym) wprowadzenie testowego pomiaru stereo na VSD wg pomysłu Adama zastosowanego na niestacjonarnych,
- Teledetekcja i fotogrametria, niestacjonarne - zmiany dokonane w semestrze zimowym idą w dobrym kierunku, widoczne symptomy sprawniejszego zaliczania; sugestia (KP) aby stopniowo wprowadzać podobny program jak na stacjonarnych ( za 2 lata będzie taka konieczność),
- Zarys fotogrametrii i teledetekcji, IŚ - w kolejnym r.akad. tematy ćwiczeń będą powtórzone, sprawdziła sie indywidualizacja danych (walka z plagiatami); ewentualna adaptacja ćwiczenia „fotointerpretacja” z II r. GiK,
- SIT, niestacjonarne - utrzymanie programu, ILWIS jako narzędzie podstawowe,za dwa lata konieczna zmiana - kalka przedmiotów SIT i GIS ze stacjonarnych,
- główne wnioski z ankiety studenckiej: plusy: dobry/bardzo dobry poziom merytoryczny; minusy: brak kryteriów oceny oraz niedotrzymywanie terminów konsultacji,

Powołanie grupy monitorującej konkursy na projekty badawcze i wdrożeniowe: Beata (szef), Wojtek, Sławek + wszyscy doktoranci

Przesiadka ze starych na nowe komputery w 504
- w piątek mija termin poszerzania listy programów do instalacji,
- od poniedziałku do środy 6.02. w 209 stoi komputer wzorcowy do sprawdzenia czy działają programy,
- od czwartku 7.02. wymiana komputerów w 504,
- „nowe” kompy z odzysku otrzymują: SR, AK, KP, korytarz, 209,
- opiekunem merytorycznym sali 504 zostaje Ula (wie kto jakich programów używa i co po sobie pozostawia, ma prawo kasować dane w sytuacji wyższej konieczności).

Porządek w 214
- do końca przyszłego tygodnia (do 8.02) zabezpieczenie danych we własnym zakresie,
- w przerwie międzysemestralnej - kasowanie zawartości, powstanie struktura katalogów jak w 504,
- opiekunem merytorycznym sali 214/213 zostaje Andrzej.

Strona dydaktyczna
- technologia DokuWiki,
- projekt struktury (Michał + Krystian), instalacja DokuWiki na naszym serwerze (Michał+Mariusz), implementacja struktury (Michał) - do 6.02,
- pokaz, krótkie szkolenie - czwartek 7.02. godz 11, plus ustalenie listy opiekunów poszczególnych przedmiotów,
po zakończeniu prezentacji dyskusja nt. możliwości wprowadzenia ćwiczenia z ortofoto na III GiK w semestrze letnim (prowadzący plus zainteresowani)

termin kolejnego zebrania: czwartek, 28 lutego godz 11

 
31-01-2008.txt · ostatnio zmienione: 2008/02/02 17:34 przez krisfoto
 
Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki