inż/mgr

Prace dyplomowe

Tematy zrealizowanych prac magisterskich i inżynierskich oraz propozycje (niezatwierdzone) na rok 2018:

Jeżeli jesteś na etapie wyboru tematu pracy magisterskiej/inżynierskiej i chcesz bym był opiekunem tej pracy to przejrzyj listę prac aby zorientować się czy zakres tematów i sposób wykonania prac odpowiada Ci.

Propozycje tematów:

Prace wykonane:

 • inż. Implementacja techniki SIMO w programowym dekoderze cyfrowego radia DAB+ (ang. Implementation SIMO technique in digital software radio decoder DAB+), 2018, PDF
 • mgr: Algorytm wyznaczania pozycji i orientacji obiektu na podstawie sekwencji wideo. (ang. Algorithm for visual odometry), 2017, PDF
 • inż: Zaprojektowanie i wykonanie inteligentnej białej laski dla niewidomych (ang. Development of smart white cane), 2016, PDF
 • inż: Opracowanie biblioteki programistycznej dla potrzeb bezpiecznego uwierzytelniania urządzeń AVR (ang. Development of libraries for authentication of AVR devices), 2016, PDF
 • inż: Aplikacja do rozszerzonej rzeczywistości dla systemu operacyjnego Android. (ang. Augmented reality for Android), 2016
 • inż:  Algorytm do wyznaczania położenia kamery na podstawie sekwencji wideo. (ang. Algorithm for position estimation using video sequence), 2015.
 • inż: Analiza algorytmów korekcji zniekształceń geometrycznych obiektywu kamery wideo. (ang. Analysis of algorithms for geometric distortion correction of camera lens),  2015, PDF.
 • inż: Implementacja programowego odbiornika DAB+ na komputerze jednoukładowym. (ang. Software implementation of DAB+ on single-board computer), praca zarezerwowana). 2015, PDF.
 • inż: Aplikacja do obliczania wartości współczynnika CRI źródeł światła białego. (ang. The application for CRI calculation for white light sources). 2015, PDF.
 • inż: Implementacja algorytmu block-matching przy użyciu API renderscript dla systemem Android. (ang. Implementation of block-matching algorithm using renderscript API for Android), 2015
 • inż: System do akwizycji, przetwarzania i wyświetlania stereoskopowych sekwencji wideo (ang. System for acquisition, processing and displaying stereoscopic video sequences), praca inżynierska, 2013,  PDF.
 • inż: Aplikacja do kalibracji fotometru (ang. The application for fotometer callibration), 2013, PDF.
 • inż: Components test and validation for new design of the radiation tolerant electronic cards driving the LHC accelerators’ beam screen heaters, praca inżynierska, 2013, PDF.
 • inż: System do zarządzania automatyką domową z wykorzystaniem terminalu mobilnego i platformy Raspberry Pi (ang. The system for home automation making use of mobile terminal and Raspberry Pi), 2013, PDF.
 • inż: Aplikacja sterująca odtwarzaczem multimedialnym dla urządzeń mobilnych o ograniczonych zasobach sprzętowych (ang. Remote media controller for mobile devices with limited resources), 2013, PDF.
 • inż: Aplikacja do zakłócania mowy (ang. The application for speech jamming),  2013, PDF.
 • inż: Aplikacja mobilna ułatwiająca eliminację nawyku mówienia ,,yyyy” podczas prezentacji (ang. The mobile application for elimination of the habit of saying “yyyy” during the presentation), 2013, PDF.
 • mgr: Aplikacja do akwizycji i zarządzania zdjęciami dermatologicznymi (ang. Application for management and acquisition of dermatological images), 2012.
 • mgr: System do estymacji mapy głębokości na podstawie stereoskopowych sekwencji wideo dla platformy Android (ang. system for depth map reconstruction from stereoscopic camera for Android), 2012, PDF.
 • inż: Portal do agregacji ogłoszeń z rynku nieruchomości (ang.  Webpage for aggregation of advertisment from the real estate market), 2011.
 • Program komputerowy do pomiaru odległości w przestrzeni 3D na podstawie wielu sekwencji 2D (ang. Computer program for measurement in 3D space on the basis on many 2D video streams), 2011
 • inż: Optymalizacja kosztów usług telefonii komórkowej za pomocą aplikacji mobilnej (ang. Optimizing the cost of mobile services by means of mobile application), 2011, PDF
 • mgr: Development of software anti-shake filter for video stream, 2010, PDF
 • mgr: Opracowanie systemu do optymalizacji drogi pojazdu na podstawie historycznych zapisów GPS (ang. Vehicle path optimization on the basis on historical GPS records), 2010.
 • mgr: Opracowanie systemu do rozproszonej oceny wiarygodności użytkowników forów internetowych (ang. Distributed system to assess the reliability of users of online forum), 2010.
 • mgr: Wizualizacja i sterowanie procesami automatyki “inteligentnego domu” na platformie mobilnej (ang. User interface of home automation for mobile devices), 2010.
 • mgr: Implementacja portalu internetowego typu Web 2.0 na platformie mobilnej (ang. Implementation of Web 2.0 based website on mobile platform), 2010.
 • mgr: Platforma mobilna do porównywania cen w oparciu o Web 2.0 (ang. Mobile platform for smart shopping on the basis of Web 2.0), 2010, PDF.
 • mgr: Optymalizacja algorytmu wyznaczającego przepływ optyczny dla obrazów kolorowych (ang. Optimisation of optical flow algorithm for color images),  2007, PDF

 

Leave a Reply