Laboratorium Badań Geotechnicznych i Geomechanicznych

O LABORATORIUM

Laboratorium Badań Geotechnicznych i Geomechanicznych Katedry Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej WGGiOŚ, AGH, prowadzi działalność badawczą służącą celom naukowym i dydaktycznym, a także wykonuje badania o charakterze komercyjnym na rzecz przemysłu górniczego oraz budownictwa ogólnego, drogowego, kolejowego i hydrotechnicznego.

LBGiG specjalizuje się zarówno w badaniach gruntów, jak i w badaniach skał. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Badania gruntów

W Laboratorium Badań Geotechnicznych i Geomechanicznych wykonujemy badania geologiczno-inżynierskie podłoża gruntowego w celu realizacji projektów budowlanych i infrastrukturalnych.

Badania skał

W Laboratorium Badań Geotechnicznych i Geomechanicznych przeprowadzamy badania masywów skalnych, wykonujemy opisy petrograficzne skał, oznaczamy ich właściwości fizyczno-mechaniczne i analizujemy inne zwięzłe materiały mineralne.

Chcesz poznać szczegóły oferty?

Aktualności

Zespół badawczy

dr inż. Klaudia Sekuła

Kierownik Laboratorium

dr hab. Marek Rembiś, prof. AGH

Kierownik Katedry

dr inż. Aleksandra Borecka

dr inż. Robert Kaczmarczyk

dr inż. Beata Figarska-Warchoł

mgr inż. Jakub Czurczak

mgr inż. Maria Jaranowska

Masz pytanie do naszych specjalistów?