Warsztaty GEANT4 oparte na materiałach treningowych (SLAC)

Warsztaty 1:   Zapoznanie się z budową aplikacji w GEANT4

    Proszę:
 1. Zalogować się na stacje robocze.  
 2. Utworzyć katalog do pracy z GEANT4  
       mkdir g4work                                                                                                              
 3. Ściągnąć  plik  My.tar i go rozpakować w katalogu g4work
       cd g4work;      tar -xf ~/My.tar
 4. Wyświetlić zawartość katalogu My
       cd My
  ;   ls -R
 5. Przeglądnąć zawartość pliku My.cc
        emacs My.cc
 6. Przeglądnąć przykład deklaracji klasy użtkownika MyDetectorConstruction  
        emacs include/MyDetectorConstruction.hh
 7. Przeglądnąć przykład implementacje klasy użytkownika MyDetectorConstruction  
        emacs src/MyDetectorConstruction.cc
 8. Przeglądnąć plik  GNUmakefile
        emacs GNUmakefile
 9. Ustawić zmienne środowiskowe (po zamontowaniu systemu plików cvmfs)
        source  /cvmfs/sft.cern.ch/lcg/external/gcc/4.6.2/x86_64-slc6/setup.sh     
        source /cvmfs/geant4.cern.ch/geant4/9.6/x86_64-slc6-gcc46-opt/GNUmake-setup.sh
 10. Skompilować program
        make
 11. Uruchomić program
        bin/Linux-g++/My
UWAGA:
     Aby wykonać skompilowany program  podczas następnej sesji należy ponownie ustawić
     zmienne
środowiskowe w przeciwnym razie program  nie będzie działać.
 

     Polecenia:

    
source  /cvmfs/sft.cern.ch/lcg/external/gcc/4.6.2/x86_64-slc6/setup.sh     
     source /cvmfs/geant4.cern.ch/geant4/9.6/x86_64-slc6-gcc46-opt/GNUmake-setup.sh 
 
     należy wykonać na początku każdej sesji pracy z GEANT4
     najlepiej wpisać je sobie do pliku ~/.bashrc