Warsztaty GEANT4 oparte na materiałach treningowych (SLAC)

Warsztaty 3:   Wizualizacje


    Proszę:

Ćwiczenie 1


1.   Proszę wykonać dwa zmane nam polecenia z poziomu UI:
      /vis/open OGLI
       /control/execute run.mac
2.  Ćwiczenie polega na odkomentowaniu odpowiednich poleceń w pliku run.mac (na polecenie prowadzącego ćwiczeń) oraz ponownego wykonaniu makra:
      /control/execute run.mac


Wskazówki:
-  Zmian dokonujemy w pliku run.mac
-  Aby móc zmienić styl wizualizacji na wireframe, należy z kodu zródłowego usunąć wymuszenie stylu setForceSolid dla obiektu beamPipeAttributes
   Aby tego dokonać należy w przedostatniej linijce pliku src/MyDetectorConstruction.cc zakomentowć linijkę:
      beamPipeAttributes->SetForceSolid(true);
-  Proszę opuścić aplikację My, skompilować ją, ponownie uruchomić i wykonć z poziomu UI
   
   /vis/open OGLI
      /control/execute run.mac
   -  Aby utworzyć tymaczasowe pliki HepRep i DAWN należy wykonać z poziomu UI
   
   /vis/open HepRepFile
      /control/execute run.mac
      /vis/open DAWNFILE
      /control/execute run.mac


 
Dodatkowe informacje(instalacja)  OpenGL tutorial

Dodatkowe informacje(instalacja)  HepRep tutorial
Dodatkowe informacje(instalacja)   DAWN tutorial