W pliku MyPhysicsList.cc      zakomentowć  aktywacje procesu scyntylacji

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

W pliku MyPrimaryGeneratorAction.cc  (zmiany kolorem czerwonym)
............................................................
#include "Randomize.hh"
............................................................
MyPrimaryGeneratorAction::MyPrimaryGeneratorAction()
............................................................
  G4String particleName;
 
  G4ParticleDefinition* particle = particleTable->FindParticle(particleName="mu-");
 
  particleGun->SetParticleDefinition(particle);
...........................................................

void MyPrimaryGeneratorAction::GeneratePrimaries(G4Event* anEvent)
{
  G4double                     phi = twopi*G4UniformRand()*radian;
  G4double          cosTheta = -1.0 + 2.0*G4UniformRand();
  G4double           sinTheta = sqrt(1.0-cosTheta*cosTheta);

  particleGun->SetParticleMomentumDirection(G4ThreeVector
                                     (sinTheta*cos(phi),
                                      sinTheta*sin(phi),
                                      cosTheta));
                  
  particleGun->GeneratePrimaryVertex(anEvent);
}

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

W pliku vis.mac zmiany kolorem czerwonym
...................................................
/run/beamOn 100
...................................................