Środowisko programistyczne Geant4

Prowadzący: dr L. Adamczyk , mgr Ł. Fulek, mgr R. Sikora


 Nr Data zajęć
  Wykłady

Nr Data zajęć
  Warsztaty
1 08.10.2015  wykład 1

1
09.10/14.10 2015
Warsztaty 1
2 15.10.2015 
wykład 2
2
16.10/21.10 2015 Warsztaty 2
3 29.10.2015
wykład 3
3
23.10/04.11 2015
Warsztaty 3
4 12.11.2015
wykład 4
4
30.10/10.11 2015
Warsztaty 4
5 26.11.2015
wyklad_5

5
13.11/18.11 2015
Warsztaty 5
6 10.12.2015
wyklad_6
6
16.12/11.12.2015
Warsztaty 6
7 07.01.2015
prezentacje I

7
13.01/08.01.2015
Warsztaty 7

           
zajęcia projektowe odbędą się:  1)  20.11/25.11  2)   27.11/02.12  3)  04.12/09.12    4) 18.12/20.01    5)  15.01/21.01  6)  prezentacje II wspólny termin do ustalenia


Projekty:
 
Kalorymetr do pomiaru cząstek neutralnych ( Paweł Rzońca Detector #1 , Joanna Wańczyk Detector #2)
Krzemowy detektor paskowy  (Dominik Czernia)
Detektor scyntylacyjny wraz z  propagacją fotonów optycznych  (Magda Lisowska)
Detektor scyntylacyjny VPD  (Andrzej Szkudlarek Projekt A, Paweł Jagoda Projekt B)
Detektor czasu przelotu - QUARTIC (Wojciech Jakubowski)
Projekt własny (implementacja układu optyki kamery otworkowej + lampa rentgenowska)  Łukasz Kandziara
Rozpraszanie Comptona  ( Rysunek 4 i 5 Trofinaik Marcin, Rysunek 6 i 7 Bysiak Sebastian)
Monitor promieniowania    (Białek Agnieszka )
Detektor scyntylacyjny (krysztalowa kula).    ( Dodatkowe informacje o geometrii )  (A:  Ryżka Jakub; B:  Migacz Kamil;  C: Kasperski Dominik)

Ważne eksperymenty fizyki atomowej i jądrowej:

Poniższe projekty nie mają dokładnie opisanej instrukcji.  Ogólny plan każdego projektu:
 1. Implementacja w GEANT4 układu pomiarowego który zapewnia uzyskanie wyników
     zbliżonych do oryginalnego eksperymentu.
 2. Wykonanie symulacji z zapisaniem odpowiednich wyników pomiarowych.
 3. Porównanie wyników symulacji z oryginalnymi danymi pomiarowymi (jeśli dostępne)
 4. Porównanie wyników symulacji z przewidywaniami teoretycznymi.
 5. Napisanie poleceń interfejsu użytkownika umożliwiającego łatwą zmianę parametrów symulacji, wizualizacji
     i analizy wyników.


 Eksperyment Franck'a-Hertz'a  (Zuziak Axel)
 Eksperyment Stern'a-Gerlach'a (artykuł)  (Michalski Łukasz)
 Eksperyment Wu  (artykuł) (Sas Wojciech)
 Rozpraszanie Rutherforda'a (Milczarek Hubert)
 Pomiar skrętności neutrin (eksperyment Goldhaber'a) (artykuł) (Biłko Kacper)
 Eksperyment Cowan'a i Reines'a (Małecki Bartosz)
 

 
Instrukcje:
 
Instalacja Cern Virtual Machine File System
Uruchomienie GEANT4
Dostęp do sieci AGH-WPA

Przydatne linki

Strona główna GEANT4
Przewodnik dla twórców aplikacji w GEANT4
Dokumentacja klas, dostęp do kodu i plików nagłówkowych