Jerzy Lis

Prorektor ds. Współpracy na lata 2016-2020

Akademia Górniczo - Hutnicza

Dydaktyka

Nauka o Materiałach

dla kierunku TECHNOLOGIA CHEMICZNA, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA I MAKROKIERUNKU CERAMIKA

Nauka o Materiałach CHB

dla kierunku CHEMIA BUDOWLANA