Jerzy Lis

Rektor AGH na lata 2020–2024

Akademia Górniczo - Hutnicza

Dydaktyka

Nauka o Materiałach

dla kierunku TECHNOLOGIA CHEMICZNA, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA I MAKROKIERUNKU CERAMIKA

Nauka o Materiałach CHB

dla kierunku CHEMIA BUDOWLANA