dr Magdalena Foryś-Krawiec


Wydział Matematyki Stosowanej
Akademia Górniczo-Hutnicza

pokój: 305a, łącznik A3-A4
mail: maforys[at]agh.edu.pl