Informacje dla studentów
Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej


Matematyczne Metody Fizyki I
Matematyczne Metody Fizyki II
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna

Teoria Grup a Symetrie w Fizyce
Wstęp do oddziaływań hadronów
Środowisko programistyczne Geant4
Metody Analizy Danych Doświadczalnych
Metody Lagrange'a i Hamiltona w mechanice
Wybrane zagadnienia Szczególnej i Ogólnej Teorii Względności

Prace doktorskie i magisterskie

Nano and Photon Science


News from CERN:   
LHC On-line   ATLAS Live   ATLAS Experiment   LHC closer   LPCC   CERNTV   CERNLand
Discovery of Higgs Boson, ATLAS Collaboration, Science 21 December 2012, Vol. 338 (6114) 1576-1582EPS HEPP Prize 2013  
2013 Nobel Prize in Physics for F. Englert and P.W. Higgs

News from other laboratories:   
Discovery of gravitational waves by the LIGO Collaboration
2017 Nobel Prize in Physics for R. Weiss, B.C. Barish and K.S. Thorne

Nobel Prize   BreakThrough Prize   Kavli Prize  

European Strategy for Particle Physics
U.S. Particle Physics: Building for Discovery


Ważne linki:
Rozkład zajęć   MISIO   Dziekanat   Syllabus   Dział Nauczania   Studia doktoranckie   DWZ  (wnioski)   Kalendarz

Konstytucja dla Nauki   Prawo o Szkolnictwie Wyższym  

Seminaria, biuletyny, wykłady:
WFiIS AGH   Seminarium Fizyki Cząstek   WFAiIS UJ   IFJ PAN   PAU   Konwersatorium PTF
Biuletyn AGH   PAUza Akademicka   Academia  

CERN Courier   SymmetryMagazine   QuantaMagazine   femto   NuclearPhysicsNews  
EPSnews   APSnews   ESFnews   NSFnews   SLACnews   ESRFnews   research*eu  

NewsWise   ScienceNews   eScienceNews   Knowable Magazin   EurekAlert!   IEEE Spectrum   Nautilus  (Cosmos)  
MedicalNewsToday   FutureOfLife   Futurism  

DESY Physics Seminar   Instrumentation Seminar   Theory Seminar   CFEL Seminar
Academic Training Lecture   Summer Student Lecture Programme   CERN Webcast   CERN Document Server  
CosmoLearning   Fermilab   MIT OpenCourseWare   MIT Technology Review   VideoLectures   AcademicEarth   LearnOutLoud  
PIRSA   ScienceChannel   Royal Institution of GB   SA Podcasts   This Week in Science   TED   Software-Carpentry  
PNAS Science Podcasts   The Nobel Laureate Meetings at Lindau   Nature Video Archive  

Książki i artykuły online:
The Free Physics Textbook   Openstax.org  (Fizyka)  
PressDisplay   AccessEngineeringLibrary   ControlManuals   IntechOpen   ebrary   SCOAP3   DigitalLibrary  
SpringerBooks   CambridgeOnlineBooks   CERN Library  
FreeBookSpot   flylib  

Encyklopedie i słowniki:
Wikipedia  (PL, WikiHow)   Britannica   Bartleby   Encyclopedia.com   DigitalUniverse   Smithsonian   Symbols  
FreeDictionary   Cambridge   OxfordDictionaries   Merriam-Webster   PONS   PWN  
FORVO Pronunciation   GoogleTranslate   WebstersOnline   glosbe   Babylon   Babbel  

Nauka w Polsce i na świecie:
MNiSW   NCN   NCBiR   NaukaPolska  (Ludzie)   OPI  (OSF)   FNP   KPK_UE   PARP   GrantyEuropejskie  
CORDIS   ForumAkademickie   Serwis PAP   SprawyNauki   OtwartaNauka   PAN   POL-on   CK  
Obywatele Nauki   Robię Habilitację  

Bologna Process   Eksperci Bolońscy   EC Education & Training   ECTS Users' Guide   KRK  (WFiIS)   Erasmus  
CTT_PK   CTT_AGH   JCI   BK UJ  

Instytuty Fizyki   UJ   UW      UWr   UMK   UMCS   UAM   UG   USz   URz   PW      PWr   PP   PSz  
TopUniversities   ARWU.org   Harvard   MIT   Caltech   Berkeley   Princeton   Stanford   Chicago   Columbia   Cornell  
Cambridge   Oxford   UCL   Tokyo   McGill   ETH   All Universities  
DoE   OSTI   NSF   AAAS   National Academies   ASEE   ESF   Research Gate   Web of Knowledge   STFC  

Strony edukacyjne i informacyjne:
CERN   ParticleAdventure   ParticlePhysicsOnline   PPRC   DiscoveryCenter   VVC-SLAC   ParticlePhysics   CPEP   WLAP  
APS   PhysicsCentral   Physics.org   PhysicsWorld   AmericanScientist   AccessScience   myScience   LiveScience  
AccessScience   ProjectEuler   SageMath   ConneXions   Dimensions-math   CosmicVariance   OpenSourcePhysics  
Merlot   Physics 2000   PhET   VirtualDemonstrations   HowStuffWorks   comPADRE   OpenSourcePhysics   NSDL  
SpaceDaily   UniverseToday   Spaceosaur   zooniverse   Space.com   AstronomyCenter   Space.co.uk   Orbiter   SkyView  
BBC Science   Science 2.0   FranklinInstitute   A World of Science   ScienceDaily   Focus   Physlink   Physorg  
DNA Learning Center   Earth Exploration Toolbook   Molecular Workbench   World-Science  

Informacje dla inżynierów:
NIST  (PhysLab)   ANSI   ASTM   PKN   GUM   SImetric   RapidTables   UnitConversion   UnitConverter  
PeriodicTable   UkladOkresowy   PeriodicVideos   efunda   EngineeringToolBox   CalculatorEdge  
TechnologyReview   theEngineer   NNDC   STFC   IEEE   NI (LabView)   AmericanElements  

Narzędzia matematyczne online:
WolframResearch:   WebResources   Alpha   OnlineIntegrator   Functions   Demonstrations   WebMathematica   
MathWorld   ScienceWorld   Library   Tutorials  
Calculator   Encalc   MathTools   SciLab   LivePhysics   MathsOnline   RealWorld   Convode   Sage   OnSolver  
TheoremOfTheDay   Calculus.org   HyperStat    StatSoft    UAH VLab    StatPages   

Narzędzia informatyczne:
Unix & Linux   nomachine   VMware   VirtualBox   MobaTek   X2Go  
verypdf   pdfonline   smallpdf   pdfmerge   ConvertHub   inkscape   newOCR   PictureToPeople   zamzar   InvestinTech  
GNU  (GSL)   gnuplot  SourceForge 
MathJax  Bootstrap  

Informacje z innych dziedzin:
Fusion Energy   Lockheed Martin   ITER Project   EUROfusion   IAEA   nuclear.pl   ILL  
NCBI   Human Genom   HBP   EMBL   BrainMaps   PrimalPictures   HelpGuide  
Climate (NASA)   IPCC   Demystifying Climate Models   WEForum  
BBCfuture   SingularityHUB   nextBIGfuture   Think Progress  Global Consciousness Project   LSE  News of Future  Future Timeline 

Wiele symboli stosowanych w fizyce i matematyce to litery alfabetu greckiego