Prace doktorskie i magisterskie


Istnieje możliwość wykonywania prac doktorskich lub magisterskich/inżynierskich pod moim kierunkiem w dziedzinie eksperymentalnej fizyki wysokich energii (cząstek elementarnych). Tematyka prac związana jest z programem fizycznym realizowanym bądź planowanym do realizacji w eksperymentach: Osoby zainteresowane współpracą proszę o bezpośredni kontakt. W związku z międzynarodowym charakterem takiej współpracy, preferowani
są studenci zainteresowani w przyszłości prowadzeniem badań (doktorat) w dziedzinie eksperymentalnej fizyki cząstek elementarnych.
Najlepsi studenci/doktoranci mogą uzyskać dodatkowe wysokie stypendia naukowe w ramach grantów realizowanych na WFiIS.
Istnieje możliwość organizacji wspólnych studiów doktoranckich we współpracy z Francją w ramach eksperymentu ATLAS.

Polecam praktyki wakacyjne w ramach programów Summer Student realizowanych w laboratoriach DESY, CERN, TRISEP, Oxford, GSI, HZB.
Szkoły i konferencje dostępne dla studentów studiów II stopnia: PPSS@IFJ, TESHEP, HASCO, ISOTDAQ, Physics@Terascale, JUAS, COMS.
Inne możliwości (raczej dla doktorantów): CERN Schools of HEP, CAS, CSC, HCPSS, ML in HEP, ISSP, CTEQ, TRISEP, TASI, CSTP, Erice, PSI, ESC.


Informacje dla studentów ITS


Useful links for people working on:

ATLAS:   TWiki   atGlance   Computing   Generators   AtlasOff   Nicos   Grid   SVN   Papers   Notes   Talks   ATLAS-Digest  
Detector Operation   OTP  (Shift Classes)   Forward Detectors  
Indico:   ATLAS Meetings   HI group   AFP   FDIB   Rehearsals   EdBoards   CB   Tutorials   Seminar@AGH   Seminar@IFJ  
LPCC   LPCF  LHC closer  LHCPhenoNet 
@CERN:   Bulletin  Plan  Phonebook   (GIS)   CERN AIS   Safety Courses   HR Training   Access  (ACRQ)   Account Manag.   e-groups  
Housing Service   Welcome Center   Move & Eatbetter  

STAR:   RACF   Computing   Publications  
@BNL:   Plan   Guest Services   Visitor Info   Staff Services   Training   News   Library  

ZEUS:   Offline   Analysis   Zarah   Common Ntuple   Orange   Amadeus   Funnel   Phantom   Lumi   Trigger   Papers   Notes   ZEMS   H1+ZEUS   Indico  
@DESY:   Plan   Guest Services   News   IT   Library   Phonebook  

Future projects:   ECFA   LHeC   eRHIC   EICUG   EICC   EICCenter   FCC  LCC 

ROOT:

ROOT@CERN   @FNAL   @BaBar   @Minos   RooFit   RooStats   RooUnfold   Lectures@DESY   Lectures@Columbia   Diving into ROOT   PAWtoROOT  

HEP Tools:

Physics at Terascale   Unfolding   The Reviev of Particle Physics   HepData   CalcHEP   FermiTools   BAT   CTEQ  
HepForge   HERAFitter   ExHuME   superCHIC   RapGap   Rivet   HOPPET   LHAPDF  
MCnet   HepMC   MCViz   H.Jung Lectures   Pythia   Herwig   FPMC   MadGraph   MAD-X   UrQMD   Hijing   jHepWork   COMPETE   PGS4  
ColliderReach   PXL   NetMaker  

Literatura związana z fizyką cząstek elementarnych:

Introduction to Elementary Particle Physics, A. Bettini, Cambridge, 2008.
Introduction to High Energy Physics, D.H. Perkins, Cambridge 2006.  (istnieje wydanie polskie PWN)
Quarks and Leptons,  F. Halzen, A.D. Martin, Wiley, 1984.
An Introduction to the Standard Model of Particle Physics, W.N. Cottingham, D.A. Greenwood, Cambridge, 2007.
A Short Course on Relativistic Heavy Ion Collisions, A.K. Chaudhuri, IOP Science, 2014.

inSPIRE - baza danych zawierająca wszystkie publikacje z dziedziny fizyki wysokich energii

Publikacje maukowe najlepiej przygotowywać w systemie LaTeX:

LaTeX-Project   TUG   @Cambridge   AMSTeX   CTAN   GUST   TexArchive   BibTex   LaTeX-Community   MiKTeX   TeXnicCenter  
T.Oetiker (po polsku)   L.Lamport   H.Kopka & P.W.Daly   D.E.Knuth - The TeXbook   LaTeX-Cookbook   LaTeX Symbols   WikiBooks:LaTeX  
Beamer   UserGuide   Tutorial RSI2011@MIT   Quickstart  
TeXRendr   MathJax   TRUONGonLaTeX   TeXStackExchange   shareLeTeX   JaxoDraw   TikZ   TeXample   writeLaTeX  
Rob's LaTeX Page  

Inne przydatne linki:

myCV   LateXResumeTemplates   ThesisWriting   ProposalWriting   CDF ThesisTips  


Prace przygotowane pod moim kierunkiem:

Rozprawy doktorskie:

1. J. Łukasik, Measurement of the proton diffractive structure function in deep inelastic e+p scattering with the ZEUS detector at HERA,
(wersja PDF), DESY-THESIS-2007-038. Obrona 14.04.2008.

2. M. Dyndał, Two-photon interactions in proton–proton collisions with the ATLAS experiment at the LHC,
(wersja PDF), CERN-THESIS-2015-160. Obrona 21.09.2015. Doctorate Cotutelle with the University of Paris-Sud.

3. M. Guzik, Measurement of diffractive photoproduction of dijets with the ZEUS detector at HERA,
(wersja PDF). Obrona 5.10.2015.

4. P. Janus, Study of W boson production in heavy ion collisions with the ATLAS detector at the LHC,
(wersja PDF), CERN-THESIS-2019-134. Obrona 12.09.2019.


Prace magisterskie:

1. A. Dworak, Testing and improving the middleware infrastructure for the CERN accelerator controls,
(wersja PDF). Obrona 8.07.2009.

2. M. Dyndał, Badanie korelacji w zderzeniach ciężkich jonów w eksperymencie ATLAS,
(wersja PDF). Obrona 28.06.2012.

3. M. Łuszczak, Analiza wpływu środowiska kosmicznego na sondę ESMO,
(wersja PDF). Obrona 9.07.2012.

4. P. Janus, Measurement of long range correlations in lead-lead collisions with the ATLAS detector,
(wersja PDF). Obrona 2.07.2015. Laureat konkursu Diamenty AGH - Edycja XVII 2015.