Imię i nazwisko ustne pisemne Punkty Ocena pop Ocena pop Ocena Ocena Uwagi
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [%] I II końcowa
Ewa Glimos 1 0,8 1 0,8 2 2 2 0 1 2 0 2 1 2 73% 4,0 4,0 4,0 4,0 n;0
Paweł Kmita 0 0,8 2 1,5 0 2 0,5 2 2 1 0 59% 3,0 3,0 3,0 3,0 ;n,n
Jakub Michczyński 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 16% 2,0 2,0 12,0 3,0 3,0 ;0,n
Mateusz Mizerski 0,8 1 1 1 1 2 2 2 2 0 2 1 1 2 82% 4,5 4,5 4,5 4,5 ;0,0
Paweł Murzyn 0,8 1 2 2 0,5 2 2 1 0,5 2 2 79% 4,0 4,0 4,0 4,0 ;0,0
Rafał Niedośpiał 0,8 0,5 0,8 0 0,5 0 0 0,5 1,5 n 1 0,5 29% 2,0 5,0 2,0 7,0 2,0 2,0 ;n,n
Jakub Osiński 0,2 1 0,2 2 2 0 n 1 2 0 0 0 1 41% 2,0 4,0 2,0 8,0 2,0 2,0 n;n
Piotr Pigoń 1 0 0,2 2 2 2 2 0,5 0 0,5 1 0 54% 3,0 3,0 3,0 3,0 ;0,0
Łukasz Rudyk 0 0 2 2 0,5 0 0,5 0,5 0 0,5 0 0 27% 2,0 7,0 2,0 8,0 2,0 2,0 n;0
Michał Suchorowski 1 0,5 0,8 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 92% 5,0 5,0 5,0 5,0 ;0,n
Jadwiga Uljasz 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 86% 4,5 4,5 4,5 4,5 ;0,1
Dawid Pietruch 0 0,2 0,5 0,5 0 1,5 1 0 0,5 0,5 2 0,5 0 0,5 32% 2,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 n;0
Paula Pniewska 0,8 1 0,2 2 0,5 2 0 0,5 1 0,5 1 0 45% 2,0 2,0 7,0 2,0 2,0 ;0,n
Michał Zgajewski 0 2 2 1 0,5 0 2 2 0,5 0 53% 3,0 3,0 3,0 3,0 ;n,0
Dawid Karmiński 0 2 2 1 2 0 1 0,5 0 0 0 40% 2,0 6,0 2,0 10,0 2,0 2,0 n;0
ten kolor oznacza skasowane do dwóch najgorszych ocen (skasowane oceny umieszczone w kolumnie "uwagi")