Imię i nazwisko ustne pisemne Punkty Ocena pop Ocena pop Ocena Ocena Uwagi
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [%] I II końcowa
Ewa Bilska 0 0 0,5 2 0 0 0 n n n n 12% 2,0 2,0 2,0 2,0 nn
Leo Brookhuis 1 1 0,5 2 2 0,5 2 1,5 2 1 79% 4,0 4,0 4,0 4,0 ;0.5,0.5
Mateusz Bera (p) 0 0,5 0,5 0 0 1,5 0 0,5 19% 2,0 2,0 2,0 2,0 n;n
Daniel Gut 1 0,5 0,8 1 2 2 2 0,5 2 1,5 1,5 2 84% 4,5 4,5 4,5 4,5 n;0
Szymon Jakubowski (p) 0 2 0,5 0,5 0 2 0 1,5 1,5 44% 2,0 2,0 2,0 2,0 nn
Dawid Karmiński (p) 1 2 1 0,5 1 1,5 1 57% 3,0 3,0 3,0 3,0 ;0,0
Michał Kowalczyk 1 1 0 2 0,5 0,5 1 2 2 2 71% 4,0 4,0 4,0 4,0 ;0
Stanisław Król 0,5 1 1 1 0,5 0,5 2 0 0 2 50% 3,0 3,0 3,0 3,0 ;0,0
Paweł Mleczek 1 1 0,8 0 2 2 2 0,5 2 2 1,5 2 84% 4,5 4,5 4,5 4,5 n;0
Paula Pniewska 1 0 n 1 0 0 n 0 n n n 10% 2,0 2,0 2,0 2,0 nn
Mateusz Seweryn 0,2 0,8 0,8 2 2 0 2 0,5 0,5 2 63% 3,5 3,5 3,5 3,5 ;0,0
Mateusz Smoleń 0,5 0 0,8 1 2 2 2 2 1,5 2 2 88% 4,5 4,5 4,5 4,5 ;1,0
Michał Warchuliński (p) n 1 0,5 1,5 0 0 0 n n 17% 2,0 2,0 2,0 2,0 n
Dariusz Woźniak 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 91% 5,0 5,0 5,0 5,0
Damian Wróbel 1 0 0,8 2 2 0 0 1,5 1,5 2 63% 3,5 3,5 3,5 3,5 ;0
Michał Zgajewski (p) 2 0,5 0 0 0 0 n 0 16% 2,0 2,0 2,0 2,0 n;n
Mikołaj Żywczok 1 0,8 0,8 0,2 1 2 1 2 1,5 1,5 2 76% 4,0 4,0 4,0 4,0 ;0,0.5
ten kolor oznacza skasowane do dwóch najgorszych ocen (skasowane oceny umieszczone w kolumnie "uwagi")