Monika Dekster

It's not a bug. It's an undocumented feature!
To iterate is human, to recurse divine (L. Peter Deutsch)
Talk is cheap. Show me the code (Linus Torvalds)

Programowanie w C++ - wykład

Przykładowe programy w C++

 1. Funkcje
 2. Wskaźniki, referencje
 3. Klasy
 4. Konstruktory / destruktory
 5. Konwersje typów
 6. Przeładowanie operatorów
 7. Funkcje i klasy wzorcowe
 8. Dziedziczenie
 9. Polimorfizm i funkcje wirtualne
 10. Wyjątki
 11. Klasa string
 12. Standard Template Library
 13. C++11 Lambdas

Materiały z wykładu

Literatura

 1. http://www.cplusplus.com/
 2. http://en.cppreference.com/
 3. https://stackoverflow.com/questions/388242/the-definitive-c-book-guide-and-list
 4. J. Grębosz, Opus magnum C++11, Helion, 2018, ISBN 978-83-283-3883-8
 5. J. Grębosz, Symfonia C++ Standard, Edition 2000 przy współpracy Oficyny Kallimach
 6. J. Grębosz, Pasja C++, Edition 2000 przy współpracy Oficyny Kallimach
 7. B. Stroustrup, Język C++, WNT Warszawa
 8. N. Wirth, Algorytmy + struktury danych = programy, WNT Warszawa
 9. B. Eckel, Thinking in C++. Edycja polska, wydawnictwo Helion
 10. B. Eckel, Thinking in C++, vol. I, (PDF version)
 11. B. Eckel, Thinking in C++, vol. II, (PDF version)