Monika Dekster

It's not a bug. It's an undocumented feature!
To iterate is human, to recurse divine (L. Peter Deutsch)
Talk is cheap. Show me the code (Linus Torvalds)

Programowanie imperatywne - laboratorium

Zasady zaliczania przedmiotu

 1. Na zajęciach przedstawionych zostanie kilka zadań programistycznych, które należy samodzielnie rozwiązać w trakcie trwania zajęć. Programy będą oceniane przez system oioioi. Ostateczna ocena będzie wystawiana po rozmowie sprawdzającej samodzielność wykonania programu i jego zrozumienie.
 2. Ocena końcowa z laboratorium obliczana jest na podstawie liczby zdobytych w trakcie zajęć punktów. Skala ocen jest zgodna z podaną w regulaminie AGH.

Program zajęć

 1. Laboratorium 1 - Wstęp, środowisko programistyczne
 2. Laboratorium 2 - Funkcje, tablice
 3. Laboratorium 3 - Stringi i liczby pierwsze
 4. Laboratorium 4 - Sortowanie
 5. Laboratorium 5 - Stos, kolejka
 6. Laboratorium 6 - Grafy i cykle Eulera
 7. Laboratorium 7 - Algorytmy grafowe
 8. Laboratorium 8 - Tablice z haszowaniem
 9. Laboratorium 9 - Skip List

Literatura

 1. B.W. Kernighan, D.M. Ritchie: Język ANSI C, WNT Warszawa
 2. S. Prata: Język C. Szkoła programowania, Helion, 2016
 3. N. Wirth: Algorytmy + struktury danych = programy, WNT Warszawa
 4. C - The ISO Standard - Rationale http://www.computer-books.us/c.php
 5. C - Committee Draft of ISO9899:TC2 ISO/IEC, http://www.computer-books.us/c.php