Monika Dekster

It's not a bug. It's an undocumented feature!
To iterate is human, to recurse divine (L. Peter Deutsch)
Talk is cheap. Show me the code (Linus Torvalds)

Laboratorium 4. Sortowanie.

Instrukcja do ćwiczenia

Link do instrukcji.

Proszę przygotować sprawozdanie według instrukcji. Sprawozdanie powinno zawierać benchmarki algorytmu QuickSort w wariantach podanych w opisie (dla kilku wartości długości sortowanej tablicy; proszę tak dobrać wartości $n$, by różnice były widoczne na wykresach), oraz wnioski z uzyskanych rezultatów. Sprawozdania proszę przysłać drogą mailową do 29.03.2020.

OIOIOI

  1. arkusz z wynikami
  2. oioioi
  3. Zadanie 1: Heap sort
  4. Zadanie 2: Quick sort
  5. Zadanie 3: Radix sort