Monika Dekster

It's not a bug. It's an undocumented feature!
To iterate is human, to recurse divine (L. Peter Deutsch)
Talk is cheap. Show me the code (Linus Torvalds)

Laboratorium 8. Tablice z haszowaniem.

Instrukcja do ćwiczenia

Link do instrukcji.

Cormen Introduction_to_algorithms.pdf.

Proszę przygotować sprawozdanie według instrukcji. Sprawozdanie powinno zawierać benchmarki dla: haszowania otwartego z wyszukiwaniem kwadratowym i podwójnym haszowaniem oraz haszowania łańcuchowego (dla kilku wartości długości tablicy; proszę tak dobrać wartości $n$, by różnice były widoczne na wykresach), oraz wnioski z uzyskanych rezultatów. Sprawozdania proszę przysłać drogą mailową do 15.05.2020.

OIOIOI

  1. arkusz z wynikami
  2. oioioi
  3. Zadanie 1: Haszowanie łańcuchowe
  4. Zadanie 2: Haszowanie otwarte z szukaniem kwadratowym
  5. Zadanie 3: Haszowanie otwarte z podwójnym haszowaniem