Monika Dekster

It's not a bug. It's an undocumented feature!
To iterate is human, to recurse divine (L. Peter Deutsch)
Talk is cheap. Show me the code (Linus Torvalds)

Laboratorium 9. Lista z przeskokami (Skip List).

Instrukcja do ćwiczenia

Link do instrukcji.

William Pugh: Skip Lists.

Proszę przygotować sprawozdanie według instrukcji. Sprawozdanie powinno zawierać benchmarki dla: wariantu podstawowego oraz z wykorzystaniem zasady lokalności odwołań (dla kilku różnych długości listy; proszę tak dobrać wartości $n$, by różnice były widoczne na wykresach), oraz wnioski z uzyskanych rezultatów. Sprawozdania proszę przysłać drogą mailową do 22.05.2020.

OIOIOI

  1. arkusz z wynikami
  2. oioioi