Studenckie Koło Naukowe Robotyków „Cyborg”

Rok założenia: 1991.

Działalność naukowa:

W ramach prac koła studenci realizowali własne prace badawcze z zakresu, automatycznego pozyskiwania informacji, budowy urządzeń pomiarowych, programowania układów FPGA, wykorzystania i adaptacji protokołów w systemach teleinformatycznych, zastosowań systemów wizyjnych, automatyzacji systemów nawigacji. Rezultaty prowadzonych prac zaprezentowano w formie pięciu referatów na tegorocznej Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego. Zostały one wygłoszone w ramach Sekcji Robotyki i Mechatroniki uzyskując wysokie oceny. Student Rafał Pogorzelec został laureatem pierwszej nagrody za referat pt.: SYSTEM ZDALNEGO ODCZYTU DANYCH Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK INTERNETOWYCH. Rozszerzona wersja referatu została złożona do druku w Zeszytach Naukowych. W ramach działalności organizacyjnej członkowie Koła przygotowali ogólnodostępną prezentację opracowanego systemu wspomagania nawigacji. System ten jest wykorzystywany w trakcie Żeglarskiej Wyprawy Naukowej pod patronatem JM Rektora AGH prof. dr hab. inż. Antoniego Tajdusia organizowanej z okazji 45-lecia Krakowskiego Yacht Clubu AGH. Członkowie Koła wraz z opiekunem współorganizowali także obrady ww Sekcji w ramach XLII Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego oraz uczestniczyli w comiesięcznych spotkaniach Forum Kół Naukowych.

Ilość członków Koła: 7,

Uczestników Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego
7.

Planowane zamierzenia:

Realizacja projektów o tematyce zgodnej z profilem Koła, udział w Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego, organizacja i udział w badaniach opracowanych rozwiązań w warunkach morskich, we współpracy z Yacht Clubem AGH.

Szacunkowe koszty udziału w badaniach to 4 800 zł.