Jerzy Mieszaniec - Informacje dla studentówJerzy Mieszaniec - Tematy prac dyplomowychJerzy Mieszaniec - Publikacje naukoweJerzy Mieszaniec - Ciekawe strony internetoweDr inż. Jerzy Mieszaniec
Paw. A-1 III p. pok. 306
Tel.:12-888 21 00
E-mail:
Termin konsultacji:
piątek, 12:45-13:30
Plan zajęć: Jerzy Mieszaniec - Plan zajęć


W roku akademickim 2019/2020 prowadzę zajęcia dydaktyczne na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji oraz Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi:
Zarządzanie strategiczne i modele biznesowe przedsiębiorstw
(wykłady i ćwiczenia audytoryjne)
studia stacjonarne II stopnia
Strategie przedsiębiorstw przemysłowych
(wykłady i projekt)
studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
Logistyka w przedsiębiorstwie
(wykłady, ćwiczenia audytoryjne i projekt)
studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
Zarządzanie łańcuchem dostaw
(wykłady i ćwiczenia projektowe)
studia stacjonarne II stopnia
Sterowanie procesami technologicznymi
(wykłady i ćwiczenia laboratoryjne)
studia stacjonarne II stopnia
Sterowanie przepływem produkcji
(wykłady i ćwiczenia projektowe)
studia niestacjonarne I stopnia
Metody zarządzania produkcją
(ćwiczenia audytoryjne)
studia niestacjonarne I stopnia
E-biznes
(wykłady i ćwiczenia laboratoryjne)
studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
Marketing internetowy
(wykłady i ćwiczenia laboratoryjne)
studia stacjonarne I stopnia
Technologie informacyjne
(ćwiczenia laboratoryjne)
studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia