strona domowa dr. inż. Norberta Moskały (Norbert Moskala's home website)

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych,
budynek B-8, ul. Akademicka 2, pokój 1.22, I piętro
e-mail: nmos1@agh.edu.pl
tel. (+48) 12-617-52-09


Materiały dydaktyczne (Didactic materials)


Fizykochemia układów koloidalnych - seminarium

Theory and Practice of Ceramic Processes