Sławomir Nowaczyk, Katedra Automatyki, AGH

Logo of AGH   Sławomir Nowaczyk
Adiunkt
Laboratorium Informatyki
Katedra Automatyki
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
Akademia Górniczo-Hutnicza
Pokój 202, budynek C3
tel +48 12 617 50 64
fax +48 12 634 15 68
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Slawomir.Nowaczyk@agh.edu.pl
hacker emblem How do I look like

WORK

Since 2011 I am on leave from AGH and working at Halmstad University in Sweden.

Research:

Education:


PERSONAL


Last modified: Tue Nov 16 22:26:27 2010 (+0100) by Slawomir Nowaczyk

Valid HTML 4.01! Viewable With Any Browser!