Podstawowe komendy i polecenia w systemie DOS


cd
- zmiana katalogu lub wyświetlenie nazwy bieżącego katalogu . Np. cd kat- zmiana aktualnego katalogu na kat, cd .. - powrót do poprzedniego katalogu, cd \ - powrót do katalogu głównego.

chdsk
- sprawdzanie stanu dysku lub zbiorów.

cls
- wymazywanie zawartości ekranu.

comp
- porównanie dwu lub większej ilości zbiorów.

copy
- kopiowanie jednego lub większej ilości zbiorów. Np. copy *.* a: - kopiowanie wszystkich zbiorow na dyskietkę,
copy mem.txt \ja - kopiowanie zbioru mem.txt do katalogu ja,

date
- ustalenie daty systemowej.

del
- kasowanie wyspecyfikowanego zbioru lub zbiorów. Np. del abc - skasowanie zbioru abc, del *.* - skasowanie wszystkich zbiorów w aktualnym katalogu, del *.txt - skasowanie wszystkich zbiorów z roszrzerzeniem *.txt w aktualnym katalogu.

deloldos
- usuniecie poprzedniej wersji DOS.

deltree
- kasowanie katalogu wraz z jego podkatalogami .

dir
- wyświetlenie zawartości katalogu.

Parametry:

diskcomp
- porównanie zawartości dwóch dyskietek.

diskcopy
- skopiowanie zawartości dyskietki.

echo
- włączenie lub wyłącznie wyświetlania na ekranie komunikatów poleceń systemowych.

edit
- włączenie edytora systemowego DOS.

exit
- wyjście z systemu DOS.

fdisk
- narzędzie do konfiguracji dysku twardego.

find
- wyszukiwanie katalogów lub plików.

format
- formatowanie dysku twardego. Np. format a: - formatowanie dysku w napędzie A, format a:/q - formatowanie dysku w napędzie A w formie skróconej (tzm. "szybki" format).

help
- pomoc.

keyb
- ustalenie klawiatury dla danego kraju.

label
- utworzenie, zmiana lub usunięcie etykiedy dysku.

md (mkdir)
- tworzenie katalogu.

mem
- wyświetlenie informacji o ilości zajętej i wolnej pamięci .

move
- przenoszenie katalogów lub plików do innego miejsca na dysku.

msd
- wyświetlenie informacji o technicznej specyfikacji komputera.

print
- drukowanie zbioru tekstowego .

rm (rmdir)
- usunięcie pustego katalogu.

recover
- odzyskanie katalogu lub całego dysku z uszkodzonym sektorem.

rn (rename)
- zmiana nazwy katalogu.

scandisk
- skanowanie dysku.

setver
- ustalenie wersji systemu operacyjnego DOS.

smartdrv
- konfiguracja lub uruchomienie programu smartdrive służącego do buforowania odczytów i zapisów sektorów dyskowych w pamięci rozszerzonej , co znacznie skraca czas dostępu do nich .

time
- wyświetlenie lub skonfigurowanie czasu systemowego.

tree
- wyświetlenie drzewka katalogu lub dysku.

type
- wyświetlenie zawartości katalogu.

undelete
- odzyskanie zbiorów usuniętych za pomocą polecenia delete.

unformat
- odzyskanie zbiorów usuniętych za pomocą komendy format.

xcopy
- kopiowanie katalogów wraz z jego podkatalogami.

Do góry