Pablo Software Solutions
TECHNOLOGIA ROBÓT BUDOWLANYCH
./dydaktyka.html
./konsultacje.html
./publikacje.html
./galeria.html
mailto:olesiak@agh.edu.pl
./www.html
./index.html
L.p. Rok i grupa Plan i dane projektowe Lista danych do projektu
1 III rok, gr 1    
2 III rok, gr 2    
Bardzo proszę do projektu dołączyć uzupełnione dane projektowe.

Bez tego projekty nie będą przyjmowane!!! 
L.p. Zajęcia Pomoc do zajęć
1 Metoda kwadratów  
2 Metoda trójkatów, wykop fundamentowy, bilans mas ziemnych  
3 Niwelacja optymalna, Surfer  
4 Organizacja ruchu maszyn budowlanych  
5 Dobór maszyn budowlanych