informacje dla studentów

2020/2021, semestr zimowy

  Studia stacjonarne ("dzienne")
Sieci komputerowe 3 semestr, 1 stopień, Informatyka Techniczna
Sieci komputerowe i administracja systemów 3 semestr, 1 stopień, Inżynieria Obliczeniowa
  Studia niestacjonarne ("zaoczne")
Administracja sieciami komputerowymi 5 semestr, 1 stopień, Informatyka Stosowana
2019/2020, semestr letni

  Studia stacjonarne ("dzienne")
Sieci komputerowe 2 rok, 1 stopień, Edukacja Techniczno-Informatyczna
Administracja sieciami komputerowymi 2 rok, 1 stopień, Informatyka Stosowana
Inteligentne systemy pomiarowe 2 rok, 2 stopień, Informatyka Stosowana
  Studia niestacjonarne ("zaoczne")
Sieci komputerowe 2 rok 1 stopień, Informatyka Stosowana
Inteligentne systemy pomiarowe 2 rok, 2 stopień, Informatyka Stosowana
Koło Naukowe Creative Studenckie koło naukowe na Wydziale IMiIP, KISiM
Systemy Informatyki Przemysłowej prezentacja specjalności na 2 stopniu studiów magisterskich