Sieci komputerowe

Informacje:

Aktualności :

Terminy egzaminów: (do pilnego doprecyzowania ze starostą roku)

  • 0 termin - 3.06.2019 (poniedziałek, w trakcie ostatniego wykładu), g. 9:45, sala 122 B4
  • I termin - 27 lub 28.06.2019 (do ustalenia), g....., sala 122 B4
  • II termin - do indywidualnego wyboru: pierwszy tydzień lipca (poza sesją) lub początek sesji poprawkowej we wrześniu, g. ....., sala 122 B4
  • III termin - koniec sesji poprawkowej we wrześniu, g. ....., sala 122 B4

Do egzaminu zerowego dopuszczone są osoby, które w terminie egzaminu posiadają uzupełnione w wirtualnym dziekanacie oceny z laboratorium oraz projektu na poziomie co najmniej 4,5.
Uzyskane pozytywne oceny z I i II terminu egazminu można próbować poprawiać na kolejnych terminach egzaminów, z uwzględnieniem tego, że nowa ocena bezwzględnie nadpisze starą.
Ocenę z egzaminu 0 można poprawiać w terminie I bez konieczności bezwględnego nadpisania oceny.


Harmonogram zajęć, punkty, oceny - stan na 21.05.2019

Formatka sprawozdania

Strona z materialami do laboratorium (pliki do strumieniowania, tunelowania, kody programow w mpi)
Prowadzący laboratoria:
mgr inż. Adam Legwand
mgr inż. Przemysław Marynowski

Prowadzący projekty:
mgr inż. Adam Legwand


Termin wykładu:
9:45-11.15, poniedziałek, sala 122, bud. B4