Organizacja zajęć laboratoryjnych, zasady uzyskiwania zaliczenia

Na zajęciach laboratoryjnych, każda grupa wykonuje jeden scenariusz zajęć według harmonogramu.

Na każdege zajęcia laboratoryjne należy przynieść wstęp teoretyczny, 1-2 strony A4 (jeden na grupę laboratoryjną)

Na laboratorium obowiązują informacje z zakresu wykonywanych scenariuszy. Teoria dotycząca tematu laboratorium (zawarta w instrukcji oraz z wykładu) oraz znajomość scenariusza. Wiedza może być sprawdzana w formie ustnej lub pisemnej.

Podczas wykonywania laboratorium należy zbierać informacje o przeprowadzonych testach i eksperymentach.
Można to wykonywać w formie:

Na poprawnie wykonane sprawozdanie składają się:

! Wklejenie zrzutów ekranu oraz akapit podsumowania nie są analizą i wnioskami. !
Sprawozdanie z laboratorium powinno zostać oddane na następnych zajęciach (jedno na grupę laboratoryjną).

W wypadku usprawiedliwionej nieobecności jedne zajęcia można odrobić w innym terminie.
Tryb i formę należy uzgodnić wcześniej z prowadzącym.
3 i więcej nieobecności równoważne jest brakiem zaliczenia.

W trakcie laboratorium oceniane są:

Bonusy/Modyfikatory uwzględniane przy ocenie końcowej z laboratorium:
Nieobecność : -0,4 za każdą
Spóźnienie (2 i każde następne): -0,1
ilość punktów do 4 od 4 od 4,5 od 5 od 5,5 od 6 od 7,5 od 8 od 8,5 od 9 od 9,5 od 10
sprawozdania -1 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0 +0,15 +0,3 +0,45 +0,6 +0,75 +0,9
aktywność -0,75 -0,6 -0,45 -0,3 -0,15 0 +0,1 +0,2 +0,3 +0,4 +0,5 +0,6
Dodatkowe punkty do oceny końcowej można uzyskać za działalność w ramach Studenckiego Koła Naukowego Creative - informacje u prowadzącego.

Ocena końcowa z laboratorium jest średnią arytmetyczną ocen z odpowiedzi i kartówek z uwzględnieniem poniższych: