Informacje Teleadresowe

Szczegółowych informacji udzielają i zgłoszenia przyjmują:

Kierownik Studium:
prof. dr hab. inż. Wiesław Piwowarski email

Sekretarz Studium:
mgr inż. Bożena Kotowicz email

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH
Katedra Ochrony Terenów Górniczych,
Geoinformatyki i Geodezji Górniczej

Telefon:

(012) 617 - 22 - 92 (B. Kotowicz)
(012) 617 - 22 - 81 (W. Piwowarski)

Fax:

(012) 617-50-75