Problematyka Studium Podyplomowego

Charakterystyka oddziaływania eksploatacji górniczej złóż na teren górniczy i środowisko.

Metodyka badań rejestracji i dokumentowania skutków eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu i w obiektach.

Współczesne teorie i metody prognozowania deformacji powierzchni terenu oraz zagrożenia obiektów budowlanych i inżynierskich.

Budownictwo i planowanie przestrzenne na terenach górniczych.

Elementy matematyki stosowanej.

Systemy informatyczne w ochronie terenów górniczych.

Nowoczesne przyrządy i technologie geodezyjne oraz mapy cyfrowe.

Wprowadzenie do teorii gier i teorii ryzyka.

Wybrane zagadnienia formalno-prawne i ekonomiczne w ochronie terenów górniczych.

Teoria negocjacji.

Zajęcia fakultatywne z przedmiotów uzupełniających w zakresie uprawnień mierniczego górniczego.