Program Studium Podyplomowego

Studium Podyplomowe organizowane jest przez Katedrę Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii ¦rodowiska AGH, wydział zapewnia sale i laboratoria dydaktyczne.

Zajęcia odbywać się będ± w trybie niestacjonarnym w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych Przewiduje się 8 spotkań (zjazdów) w okresie trwania semestru.
Studium obejmuje 2 semestry.
Semestr letni roku akademickiego 2014-2015 oraz semestr zimowy roku akademickiego 2015-2016.