Zajęcia z przedmiotu "Podstawy Automatyki" prowadzone są przez pracowników Katedry Automatyzacji Procesów (KAP, B2, I piętro) w semestrach zimowym i letnim dla studentów II-go roku inż. Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, na kierunkach: Automatyka i Robotyka, Inżynieria Mechatroniczna, Mechanika i Budowa Maszyn oraz Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa.
Aktualności (dla wybranego kierunku)
Przydział sal - Egzamin
(13.09.2019, godz. 9.00)
Kolokwium zaliczeniowe -
- ćwiczenia tablicowe
Przydział sal - Egzamin
(26.06.2019, godz. 9.00)
Przydział sal egzaminacyjnych dla poszczególnych grup dziekanatowych.
pobierz plik >>
ZMIANA TERMINU ! --> Kolokwium zaliczeniowe dla grup: 2, 4, 6, 3, 7 i 9 odbędzie się w środę 11.09.2019 o godz. 11.00 w sali 133 (B2).
Obowiązuje znajomość całości omawianego na zajęciach materiału !
----> A. Nawrocka, R. Ornacki
Przydział sal egzaminacyjnych dla poszczególnych grup dziekanatowych.
pobierz plik >>
archiwum >>
wybierz kierunek:
agh wimir kap
strona główna | mapa strony | panel administracyjny


--- AGH KAP (c) Kraków --- Aktualizacja: 10 pazdziernika 2020 ---

###### ---->Instrukcja BHP Laboratorium PA<---- ######