Zajęcia z przedmiotu "Podstawy Automatyki" prowadzone są przez pracowników Katedry Automatyzacji Procesów (KAP, B2, I piętro, pokój 104) w semestrach zimowym i letnim dla studentów II-go roku inż. WIMiR, na kierunkach: Automatyka i Robotyka, Mechatronika, Mechanika i Budowa Maszyn oraz Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa.
Aktualności (dla wybranego kierunku)
Podział na grupy
laboratoryjne
Przydział sal - Egzamin
(13.09.2017, godz. 9.00)
Wyniki kolokwium
zaliczeniowego
Podział na grupy laboratoryjne - początek zajęć od 20 listopada 2017 r.
Proszę sprawdzić przydział do grupy i termin zajęć ! -----> R. Ornacki
pobierz plik >>
Przydział sal egzaminacyjnych dla poszczególnych grup dziekanatowych.
pobierz plik >>
Wyniki kolokwium zaliczeniowego dla grup: 2, 4, 7 oraz 3, 6 i 9 (MiBM) z dnia 11_września_2017 -----> A. Nawrocka, R. Ornacki
pobierz plik >>
archiwum >>
wybierz kierunek:
agh wimir kap
strona główna | mapa strony | panel administracyjny


AGH KAP (c) Kraków 2017 --- Aktualizacja: 06 paŸdziernika 2017 ---

###### ---->Instrukcja BHP Laboratorium PA<---- ######