English  Polish


Imię i nazwisko

Monika Pilśniak

Wykształcenie

q          VI 2000r. – Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Fizyki, kierunek matematyka, specjalnosć teoretyczna; tytuł pracy magisterskiej: „Homeomorfizmy granicy odwrotnej o entropii topologicznej równej zero”;

q          VI 2002r.  – Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, kierunek informatyka; tytuł pracy magisterskiej: „Problem 3‑kolorowania grafów P_k-wolnych rozwiązywalny w czasie wielomianowym”;

q          XI 2004 r. – Akademia Górniczo – Hutnicza im. St. Staszica, Wydział Matematyki Stosowanej, doktor nauk matematycznych; tytuł rozprawy doktorskiej: „Pakowania, podziały i rozkłady turniejów przechodnich”.

q          IX 2018 r. – Uniwersytet im. Adama Mickieiwcza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki, doktor habilitowany; tytuł rozprawy habilitacyjnej: „Rozróżniające kolorowania grafów ”.

Praktyka zawodowa

·              IX 1999 – II 2000 – Liceum Ogólnokształcące nr VIII w Krakowie – nauczyciel matematyki;

·              X 2000r.-II 2005 AGH - Wydział Matematyki Stosowanej, Zakład Matematyki Dyskretnej – asystent;

·              IX - XII 2004 – staż w Instytucie Matematyki na Węgierskiej Akademii Nauk w Budapeszcie;

·              od III 2005r.   AGH - Wydział Matematyki Stosowanej, Katedra Matematyki Dyskretnej – adiunkt;

Konferencje

1)       X 2000 – udział w Warsztatach „3in1 Graphs”, Krynica – Polska;

2)       V 2001 – referat na Warsztatach “On discrete mathematics and informatics”, Kosice – Slowacja;

3)       IX 2001 – referat na konferencji “Cycles and Colourings”, Stara Lesna – Slowacja;

4)       XI 2001 – udział w Warsztatach „3in1 Graphs”, Krynica – Polska;

5)       V 2002 – referat podczas Warsztatów “6th C5 Graph Theory”, Rathen – Niemcy;

6)       IX 2002 – udział w konferencji “ Fourth Cracow Conference on Graph Theory”, Czorsztyn – Polska;

7)       IX 2002 – udział w konferencji “Cycles and Colourings”, Stara Lesna – Slowacja;

8)       XI 2002 – referat podczas Warsztatów „3in1 Graphs”, Krynica – Polska;

9)       V 2003 – referat podczas Warsztatów “7th C5 Graph Theory”, Rathen – Niemcy;

10)   IX 2003 – referat podczas konferencji “Cycles and Colourings”, Stara Lesna – Slowacja;

11)   XI 2003 – udział w Warsztatach „3in1 Graphs”, Krynica – Polska;

12)   IV 2004 – udział w Warsztatach “ Workshop in Exstremal Graph Theory and Combinatorics”, Budapeszt - Węgry;

13)   IX 2004 – referat podczas konferencji “Cycles and Colourings”, Tatranska Strba – Slowacja;

14)   IX 2004 – referat podczas konferencji “2nd Combstru Workshop”, Wenecja – Włochy;

15)   IV 2005 – udział w Warsztatach “ Workshop in Exstremal Graph Theory and Combinatorics”, Budapeszt - Węgry;

16)   V 2006 – udział w warsztatach “1 rst Discrete Integration Meeting ”, Smolnik – Polska;

17)   IX 2006 – udział w konferencji “Cycles and Colourings”, Tatranska Strba – Slowacja;

18)   IX 2006 – udział w konferencji “ Fifth Cracow Conference on Graph Theory”, Ustroń – Polska;

19)   IX 2007 – referat podczas konferencji „Colourings, Independence and Domination”, Karpacz – Polska;

20)   XI 2007 – udział w warsztatach „3in1 Graphs”, Krynica – Polska;

21)   IX 2008 – referat podczas konferencji “Cycles and Colourings”, Tatranska Strba – Slowacja;

22)   XI 2008 – udział w warsztatach „3in1 Graphs”, Krynica – Polska;

23)   XII 2008 – udział w warsztatach „Freiberger Graphentheorie-Tage”, Freiberg – Niemcy;

24)   V 2009 – udział w warsztatach “ 2 nd Discrete Integration Meeting ”, Osieczany – Polska;

25)   VI 2009 – udział i organizacja konferencji “III Forum Matematyków Polskich ”, Kraków – Polska;

26)   IX 2009 – referat podczas konferencji „Colourings, Independence and Domination”, Szklarska Poręba – Polska;

27)       XI 2009 – udział w warsztatach „3in1 Graphs”, Kraków – Polska;

28)       VI 2010 – współpraca naukowa w LaBRI - Laboratoire Bordelais de Recherche en Informatique, Bordeaux – Francja;

29)       VII 2010 – referat na koferencji „8 th France Combinatorial Conference”, Paryż – Francja;

30)       IX 2010 – udział w koferencji „6 th Cracow Conference on Graph Theory”, Zgorzelisko – Polska;

31)       XI 2010 – udział w warsztatach „3in1 Graphs”, Kroczyce – Polska;

32)   XII 2010 – referat podczas warsztatów „Freiberger Graphentheorie-Tage”, Freiberg – Niemcy;

33)   III 2011 – udział w konferencji „Fourth International Conference on Combinatorics, Graph Theory and Applications”, Elgersburg – Niemcy;

34)       V 2011 – referat podczas Warsztatów “15th C5 Graph Theory”, Rathen – Niemcy;

35)       VI 2011 – współpraca naukowa, Leoben – Austria;

36)       VI 2011 – referat na koferencji „ 7th Slovenian International Conference on Graph Theory”, Bled – Słowenia;

37)       X 2011 – współpraca naukowa w LaBRI - Laboratoire Bordelais de Recherche en Informatique, Bordeaux – Francja;

38)       XI 2011 – udział w Warsztatach „3in1 Graphs”, Krynica – Polska;

39)   XII 2011 – warsztaty „Freiberger Graphentheorie-Tage”, Freiberg – Niemcy;

40)       V 2012 – referat podczas Warsztatów “16th C5 Graph Theory”, Rathen – Niemcy;

41)       VI 2012 – współpraca naukowa, Leoben – Austria;

42)       IX 2012 – referat podczas konferencji “4th Polish Combinatorial Conference”, Bedlewo – Polska;

43)   XII 2012 – warsztaty „Freiberger Graphentheorie-Tage”, Freiberg – Niemcy;

44)       V 2013 – referat podczas Warsztatów “17th C5 Graph Theory”, Rathen – Niemcy;

45)       VI 2013 – współpraca naukowa, Leoben – Austria; i Maribor – Slowenia;

46)       IX 2013 – referat podczas konferencji “Cycles and Colourings”, Smokowiec – Slowacja;

47)   XII 2013 – referat podczas Warsztatów „Freiberger Graphentheorie-Tage”, Freiberg – Niemcy;

48)       I 2014 – referat, UAM Poznań – Polska;

50)       V 2014 – referat podczas Warsztatów “18th C5 Graph Theory”, Rathen – Niemcy;

51)       VII 2014 – współpraca naukowa, Freiberg – Niemcy;

52)       IX 2014 – organizacja konferencji “7th Cracow Conference on Graph Theory”, Rytro – Polska;

53)       IX 2014 – referat podczas konferencji “ 5th Polish Combinatorial Conference”, Będlewo – Polska;

54)   XII 2014 – warsztaty „Freiberger Graphentheorie-Tage”, Freiberg – Niemcy;

55)   III 2015 – referat podczas konferencji „Fifth International Conference on Combinatorics, Graph Theory and Applications”, Elgersburg – Niemcy;

56)       V 2015 – udział w Warsztatach “19th C5 Graph Theory”, Rathen – Niemcy;

57)       VII 2015 – współpraca naukowa, Leoben – Austria;

58)       IX 2015 – referat podczas konferencji “ Coloring Independent Domination”, Szklarska Poreba – Polska;

59)       XI 2015 – referat i współpraca naukowa w LaBRI - Laboratoire Bordelais de Recherche en Informatique, Bordeaux – Francja;

60)       XI 2015 – udział w Warsztatach „3in1 Graphs”, Krynica – Polska;

61)       V 2016 – udzaił w the Workshop “20th C5 Graph Theory”, Rathen – Niemcy;

62)       VI 2016 – współpraca naukowa, Leoben – Austria;

63)       VII 2016 – referat podczas “ 9th International Workshop on Graph Labeling ”, Krakow – Polska;

64)       IX 2016– udzaił w 25th Cycles and Colourings Conference”, Smokovce – Slovakia;

65)       IX 2016– referat podczas 6th Polish Combinatorial Conference”, Bedlewo – Poland;

66)       XI 2016 – udział Bordeaux Graph Workshop – Francja;

67)       XI 2016 – referat podczas warsztatów „3in1 Graphs”, Doslonce – Polska;

68)       V 2017 – udział w the Workshop “21st C5 Graph Theory”, Rathen – Niemcy;

69)       VI 2017 – referat podczas konferencji 2nd Malta Conference in Graph Theory and Combinatorics – Malta;

70)       IX 2017 – współpraca naukowa, Leoben – Austria;

71)       IX 2017 – udział w konferencji “ Coloring Independent Domination”, Szklarska Poreba – Polska;

72)       XII 2017 – współpraca naukowa, Leoben – Austria;

73)       III 2018 – współautor Zimowej Szkoły z Teorii Grafów, Meszhed – Iran;

74)       IV 2018 – udział w the Workshop “22nd C5 Graph Theory”, Rathen – Niemcy;

75)       V 2018 – zaproszony referat na konferencji “Graphs, groups, and more ”, Koper – Słowenia;

77)       IX 2018 – zaproszony referat na konferencji “Symmetry Breaking in Discrete Structures” w Banff International Research Station, Oaxaca – Meksyk;

 

.