PRZEDMIOTY:
  • Informatyka czasu rzeczywistego - wykład i projekt
  • Zarządzanie pojektami - wykład i projekt
  • Programowanie komputerów - laboratorium
  • Algorytmy i struktury danych - laboratorium
  • Systemy wbudowane - wykład, laboratorium i projekt
  • Inteligentne systemy wbudowane - wykład i zajęcia seminaryjne
  • Medyczne zastosowania Internetu przedmiotów - wykład i zajęcia seminaryjne
  • Inteligentne systemy sensoryczne - wykład i projekt


Ze względu na obecną sytuację zajęcia prowadzę na platformie UPeL AGH.
Proszę studentów o zapisywanie się na odpowiedni kurs i uczestniczenie w zajęciach online.