PSESiZN-OP          
  Polskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych      
PSESiZN-OP    
  WITAMY PSESiZN-OP
działalność historia współpraca ogłoszenia biblioteka członkostwo dla członków praca
 Link do strony konferencji


II Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Środowisko przyrodnicze a rozwój

Łódź, 25-26 września 2018 r.


karta informacyjna konferencji


W dniu 16 stycznia 2018 roku odbyła się IV Konferencja Naukowa na temat:
Inżynieria produkcji późnej nowoczesności, zorganizowana z inicjatywy
prof. dr hab. inż. Ryszarda Janikowskiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
w Oświęcimiu, pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska
i Zasobów Naturalnych.
W związku ze zmianą godziny rozpoczęcia XVII Walnego Zebrania Sprawozdawczego PSEŚiZN,
zapraszam serdecznie na godz. 18:15 (I termin) w dniu 24 maja 2017 roku
w budynku Wydz. Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego
71-110 Szczecin, ul. Mickiewicza 64


Stowarzyszenie objęło patronatem honorowym
XIX KOnferencję Naukową z cyklu "Rozwój regionalny" pt.
Motory przedsiębiorczości i innowacyjności w polityce rozowju regionu
Opole, 7-8 czerwca 2017

karta informacyjna konferencji


Zapraszam wszystkich Członków Polskiego Stowarzyszenia
Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych do udziału
w Walnym Zgromadzeniu Członków PSEŚiZN, które odbędzie się
w dniu 24 maja 2017 roku o godz. 19:00
przy okazji V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu
Rozwój trwały i zrównoważony - wyzwania i dylematy organizowanej,
przez Katedrę Polityki Społeczno-Gospodarczej i Europejskich
Studiów Regionalnych, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytetu Szczecińskiego w dniach 25-26 maja 2017 roku.

Porządek obrad Walnego Zebrania:
Walne Zebranie 2017

Zaproszenie na Konferencję i szczegółowe informacje zawiera link:
www.wneiz.pl/ie/kpsg/konferencja


Seventeenth International Conference on Current Issues of Sustainable Development
“Different Views on Sustainable Development: What Is Really Sustainable?”
Opole, 24-25 April 2017

karta informacyjna konferencji


Po raz trzeci Polskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska
i Zasobów Naturalnych zostało zaproszone do patronatu nad
III Konferencją Naukową na temat:
"Inżynieria produkcji późnej nowoczesności",
organizowanej przez Instytut Zarządzania i Inżynierii Produkcji,
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu.
Konferencja odbyła się w dniu 12 stycznia 2017 roku.
W skład Rady Naukowej Konferencji weszli:
dr hab. Leszek Preisner, prof. AGH - przewodniczący Rady
oraz jako członkowie: prof. dr hab. inż. Ryszard Janikowski
i dr hab. inż. Tadeusz Pindór (na zdjęciu).
Zarząd PSEŚiZN na zebraniu w dniu 27 czerwca 2016 roku we Wrocławiu,
podjął jednomyślnie decyzję o zaakceptowaniu logo
Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych.Prawem do używania logo dysponuje wyłącznie przewodniczący PSEŚiZN.
Zainteresowani wykorzystaniem logo PSEŚiZN proszeni są, w każdym przypadku,
o przesłanie pisemnego uzasadnienia.


                                              Leszek PreisnerZapraszam wszystkich Członków
Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych
na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze
organizowane w dniu 19 września 2016 roku w godz. 18:00-19:00
w budynku Wydziału Zarządzania AGH, ul. Gramatyka 10, pok. 105

Członków Zarządu
Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych
zapraszam na zebranie o godz. 17:00-17:45.


                                              Leszek Preisner


W związku z Jubileuszem 25-lecia
Polskiego Stowarzyszenia
Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych
(1991-2016)
POLSKIE STOWARZYSZENIE
EKONOMISTÓW ŚRODOWISKA
I ZASOBÓW NATURALNYCH
we współpracy z
KATEDRĄ EKONOMII, FINANSÓW
I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA W KRAKOWIE
w dniach 20-21 września 2016 roku organizuje Konferencję Naukową
na temat:

Zasoby naturalne a rozwój zrównoważony i trwały

Serdecznie zapraszamy!

Miejsce: Wydział Zarządzania AGH, Kraków, ul. Gramatyka 10

broszura konferencyjna

formularz zgłoszeniowy
(zgłoszenie na konferencję należy przesłać na adres: psesizn@zarz.agh.edu.pl)W dniu 5 maja 2016 r. odbyło się V Seminarium
Sekcji Ekonomiki Użytkowania i Ochrony Wód PSESiZN
na temat:
EKONOMICZNE PROBLEMY GOSPODARKI WODNEJ WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE
- DEFICYT I NADMIAR WODY,
zorganizowane w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji,
znanym jako "Wodociągi krakowskie".


Zdjęcie uczestników seminarium (fot. Damian Panasiuk).


W dniach 25-26 kwietnia 2016 roku odbyła się
XVI Międzynarodowa Konferencja z cyklu
Current Issues of Sustainable Development -
na temat:
"Generations for Generations - priorities of sustainable development yesterday, today and tomorrow",
zorganizowana kolejny raz przez Uniwersytet Opolski
oraz Polskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych.W dniu 19 września 2016 roku o godz. 18:00
odbędzie się Walne Zebranie PSEŚiZN (połowa kadencji)
o charakterze sprawozdawczym,
na które serdecznie zapraszam

                                              Leszek Preisner


W dniu 7 października 2015 roku,
w trakcie uroczystej inauguracji roku akademickiego 2015/2016,

prof. zw. dr hab. Bogusław Fiedor

otrzymał doktorat honoris causa
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Serdecznie gratulujemy!


Zapraszam na zebranie Zarządu
Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych,
które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2015 roku, godz. 19:00,
w Prószkowie koło Opola.

                                              Leszek Preisner


Zapraszam wszystkich Członków
Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych
na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze
organizowane w dniu 11 maja 2015 roku w godz. 17:00-18:00
w Hotelu New Skanpol w Kołobrzegu, ul. Dworcowa 10

Proponowany program Walnego Zgromadzenia

Członków Zarządu
Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych
zapraszam na zebranie o godz. 18:00-18:30.


                                              Leszek Preisner

Informacja zamieszczona na prośbę Pana Profesora Kazimierza Górki:

1. Errata do zeszytów 34 i 35 Biblioteki "Ekonomia i Środowisko"

Przepraszam bardzo Pana prof. Rafała Miłaszewskiego za zniekształcenie Jego nazwiska jako recenzenta rozdziału w zeszycie 35
oraz Panią prof. Józefę Famielec za potraktowanie Jej recenzji rozprawy doktorskiej jako recenzji wydawniczej rozdziału w zeszycie 35,
a ponadto za umieszczenie bez Jej zgody nazwy Katedry Polityki Przemysłowej i Ekologicznej UEK na okładce zeszytów 34 i 35.

2. Zeszyty 34 i 35 zostały rozkolportowane wśród uczestników konferencji w Łodzi i innych ośrodkach oraz rozesłane pocztą do członków Stowarzyszenia,
ale niestety nie do wszystkich. Możemy rozesłać resztę nakładu i proszę więc o zgłoszenie zapotrzebowania z podaniem adresu pocztowego na adres: gorkak@uek.krakow.pl


                                                                               Kazimierz Górka
W trakcie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego
Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych
w dniu 13 października 2014 roku w Łodzi
przeprowadzono wybory na kadencję 2014-2018:

                                                         Do Zarządu wybrano następujące osoby:
                                                         1. dr hab. Leszek Preisner, prof. AGH – przewodniczący
                                                         2. prof. dr hab. Adam Budnikowski – wiceprzewodniczący
                                                         3. prof. dr hab. Bogusław Fiedor – wiceprzewodniczący
                                                         4. dr hab. Małgorzata Burchard-Dziubińska, prof. UŁ – sekretarz
                                                         5. dr hab. inż. Tadeusz Pindór – skarbnik
                                                         6. dr inż. Elżbieta Broniewicz
                                                         7. prof. dr hab. Kazimierz Górka
                                                         8. dr hab. inż. Andrzej Graczyk, prof. UE Wrocław
                                                         9. dr hab. Barbara Kryk, prof. USz
                                                         10. prof. dr hab. Elżbieta Lorek
                                                         11. prof. dr hab. inż. Rafał Miłaszewski

                                                         Skład Komisji Rewizyjnej:
                                                         1. prof. dr hab. inż. Ryszard Janikowski – przewodniczący
                                                         2. dr hab. Mariusz Plich, prof. UŁ – wiceprzewodniczący
                                                         3. dr Paulina Szyja – wiceprzewodnicząca
                                                         4. dr Paweł Bartoszczuk
                                                         5. dr Ksymena Rosiek
Serdecznie zapraszam na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze,
które odbędzie się w dniu 13 października 2014 roku o godz. 18:00 w Łodzi
w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego, przy ul. Kopcińskiego 16/18.

Proponowany program Walnego Zgromadzenia


                                                                                                                                    Leszek Preisner


W dniu 9 lipca 2014 roku Sąd Rejonowy w Krakowie
wpisał do KRS nową nazwę Stowarzyszenia:
Polskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych.


                                                                                                                                    Leszek Preisner


<


W nowym wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
dotyczącym punktacji, Czasopismo "Ekonomia i Środowisko" uzyskało 8 pkt.
Gratulujemy dr inż. Elżbiecie Broniewicz - redaktorowi naczelnemu
oraz całemu Zespołowi Redakcyjnemu!


W dniu 4 grudnia 2013 roku odbyło się XII WALNE ZGROMADZENIE

EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA EKONOMISTÓW ŚRODOWISKA
I ZASOBÓW NATURALNYCH

Walne Zgormadzenie było organizowane w Białowieży
przy okazji I Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Ekonomia i polityka
zrównoważonego rozwoju. Teoria i ujęcie statystyczne”
http://www.stat.gov.pl/bialystok/69_1konferencja_PLK_HTML.htm


                                                                                        Leszek Preisner


I Międzynarodopwa Konferencja Naukowa

Ekonomia i Polityka Zrównoważonego Rozwoju.
Teoria i ujęcie statystyczne.


4-6 grudnia 2013 roku, Białowieża


Konferencja Naukowa
z cyklu

TRENDY, WYZWANIA I DYLEMATY
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU


27-29 maja 2013 roku, Międzyzdroje


Seminarium Sekcji Ekonomiki Użytkowania i Ochrony Wód,

organizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Głogowie
oraz Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych
w dniach 8-9 maja 2013 roku w Głogowie
Konferencja naukowa

"Zasobooszczędne Gospodarowanie"

organizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
odbędzie się 6-7 grudnia 2012 roku


W dniu 26 maja 2012 roku o godz. 12:30 w Auli Głównej AGH w Krakowie

prof. dr hab. Zbigniew Bochniarz (członek ESEŚiZN)

Sekretarz Generalny Światowej Akademii Umiejętności i Nauk (WAAS)

wygłosił wykład na temat:

„Od trwałego rozwoju do trwałego zrównoważonego biznesu – wyzwania i możliwości”

w Uniwersytecie Otwartym AGH, w którym uczestniczyli także członkowie naszego Stowarzyszenia.

  


W dniach 18-20 marca 2012 roku Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu w Opolu zorganizował 12-tą Międzynarodową Konferencję na temat: Current Issues of Sustainable Development - Governance and Institutional Change. Wśród instytucji zaangażowanych w organizację tej corocznej konferencji prof. Joost Platje tradycyjnie podał także Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych. Prawie połowę uczestników Konferencji stanowili członkowie naszego Stowarzyszenia.


 
 
 

Ponadto informuję, że w dniach 11-13 października 2012 roku Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu w Opolu oraz Faculty of Economics and Administrative Sciences, Selcuk University, organizuje 1st International Conference on: Susutainable Business and Transitions for Sustaineble Development, w tureckiej miesjcowości Konya.

Zainteresowanych zachecam do poznania szczegółowych informacji na stronach:


 
 
Leszek Preisner

 

 


W związku z decyzją Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 17 stycznia 2012 roku informuję PT Członków Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, że ostatecznie zatwierdzono decyzje X Walnego Zgromadzenia Członków zorganizowanego w dniu 20 września 2010 roku we Wrocławiu.

Skład Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych
w kadencji 2010-2014 przedstawia się następująco:

     1.   dr hab. Leszek Preisner, prof. AGH – przewodniczący 

      2.   prof. dr hab. Adam Budnikowski – wiceprzewodniczący 

     3.   prof. dr hab. Bogusław Fiedor – wiceprzewodniczący 

     4.   dr hab. Małgorzata Burchard-Dziubińska, prof. UŁ – sekretarz

     5.   dr Tadeusz Pindór – skarbnik 

     6.   dr Elżbieta Broniewicz

     7.   prof. dr hab. Kazimierz Górka

     8.   dr hab. Andrzej Graczyk, prof. UE Wrocław

     9.   prof. dr hab. Elżbieta Lorek

     10. prof. dr hab. Rafał Miłaszewski

     

     Skład Komisji Rewizyjnej w kadencji 2010-2014:  

 

     1.   prof. dr hab. Ryszard Janikowski – przewodniczący

     2.   dr Joanna Ejdys – wiceprzewodnicząca

     3.   dr hab. Barbara Kryk – wiceprzewodnicząca 

     4.   dr Joanna Czerna-Grygiel

     5.   prof. dr hab. Piotr Jeżowski

      6.   dr Karol Kociszewski

     7.   prof. dr Johannes Platje

 

 

Poza zmianami kadrowymi, wynikającymi z upływu kadencji 2006-2010, w trakcie X Walnego Zgromadzenia we Wrocławiu przyjęto nową wersję Statutu Stowarzyszenia, która została zaakceptowana przez Sąd Rejonowy w Krakowie i zamieszczona na stronie internetowej w zakładce STATUT.

 

                                                                                                                             Leszek Preisner

                                                                                                                             przewodniczący

Ze względu na brak decyzji Krajowego Rejestru Sądowego dotyczącej:

- zmiany nazwy Stowarzyszenia,

- zmiany władz,

- zmiany Statutu,

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia planowane w dniu 26 września 2011 o godz. 18.00 w Krakowie nie odbędzie się.

Konferencja i Pierwszy Zjazd Katedr odbędzie się wyłącznie w dniu 26 września 2011 roku w godz. 11.00 - 17.00.

 

                                                                                                                    Leszek Preisner

                                                                                                          przewodniczący ESEŚiZN

 

Program konferencji

 Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych

we współpracy

z Katedrą Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem

Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

 

organizuje Konferencję Naukową na temat:

 

Badania naukowe i działalność dydaktyczna
w zakresie ekonomii środowiska i zasobów naturalnych
,

 

połączoną z Pierwszym Zjazdem Katedr

prowadzących działalność w zakresie tematycznym Konferencji.

 

Konferencja, będąca także spotkaniem o charakterze Zjazdu Katedr, ma na celu zaprezentowanie dorobku poszczególnych katedr oraz poznanie osiągnięć ośrodków naukowo-dydaktycznych prowadzących działalność w tym zakresie.

Organizatorzy przewidują, że w Konferencji i Zjeździe wezmą udział przedstawiciele około 15 katedr z różnych uczelni w Polsce, których działalność dotyczy następujących obszarów tematycznych:

·         ekonomia środowiska,

·         zarządzanie środowiskowe,

·         gospodarka zasobami naturalnymi,

·         rozwój zrównoważony,

·         ekonomika ochrony środowiska,

·         inżynieria i kształtowanie środowiska,

·         gospodarka przestrzenna.

 

Poszczególne jednostki / katedry zaprezentują swoje  najważniejsze osiągnięcia w zakresie: kadry, badań naukowych, dydaktyki, publikacji, grantów 
oraz innych ważnych przedsięwzięć. Czas prezentacji nie powinien przekroczyć 15 minut.


            Organizatorzy przewidują opublikowanie – w terminie późniejszym – materiałów prezentowanych w trakcie Konferencji z uwzględnieniem dyskusji.

 

Zjazd planowany jest w dniach 26-27 września 2011 roku w budynku Wydziału Zarządzania AGH Krakowie przy ul. Gramatyka 10.

 

Zjazd połączony będzie z Jubileuszem XX-lecia Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych 
oraz Walnym Zgromadzeniem ESEŚiZN
o charakterze sprawozdawczym. Obydwa wydarzenia planowane są na dzień 26 września 2011 roku. 
Opłata za uczestnictwo (przewidywana publikacja) wynosi 350 złotych (bez zakwaterowania) i przyjmowana jest na konto:

 

Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska  i Zasobów Naturalnych

                Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57

                Nr rachunku  66 1240 1431 1111 0010 2398 3794

 

We wrześniu organizatorzy zaproponują uczestnikom miejsca zakwaterowania położone blisko AGH.  

 

W załączeniu formularz zgłoszeniowy (.doc, .pdf), który należy przesłać mailowo na adres: esesizn@zarz.agh.edu.pl

 


X Walne Zgromadzenie
Sprawozdawczo-Wyborcze


Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska
i Zasobów Naturalnych
odbyło się w Uniwersytecie Ekonomicznym 
we
Wrocławiu
w dniu 20 września 2010 roku.Propozycja zmian STATUTU ESEŚiZN 


List Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska
i Zasobów Naturalnych


Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych  -  ma na celu podniesienie poziomu badań naukowych, wywieranie wpływu na politykę ekologiczną w poszczególnych państwach oraz sprzyjanie integracji tej polityki w Europie i na świecie.

Cele Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych określone są następująco:

  • stymulowanie rozwoju dyscyplin ekonomicznych, których przedmiotem jest ochrona środowiska oraz zasoby naturalne;
  • inicjowanie i prowadzenie badań naukowych nad ekologicznymi aspektami rozwoju gospodarczego;
  • oddziaływanie na politykę ekonomiczną w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki zasobami naturalnymi;
  • prowadzenie działalności szkoleniowej i informacyjnej;
  • kształtowanie świadomości ekonomicznej i ekologicznej działaczy gospodarczych i społeczeństwa poprzez wymianę informacji, edukację oraz propagowanie przedsięwzięć ochronnych i oszczędnościowych.Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych
objęło patronat nad Międzynarodową Konferencją Naukową
na temat:

Strategia rozwoju zrównoważonego w krajach Unii Europejskiej oraz w krajach sąsiedzkich,

która zorganizowana została przez Akademię Polonijną w Częstochowie
w dniach 13-14 października 2008 roku.


Wśród gości honorowych wystąpił przewodniczący ESEŚiZN dr Tadeusz Pindór,
z referatem poświęconym historii, celom i działalności naszego Stowarzyszenia.W trakcie Międzynarodowej Konferencji na temat:

Ekonomiczne problemy wykorzystania odnawialnych zasobów przyrodniczych dla produkcji energii

zorganizowanej w dniach 25-26 czerwca 2008 roku
przez Katedrę Ekonomii Ekologicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
oraz Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych,
odbyło się zebranie Zarządu ESEŚiZN,
poświęcone głównie propozycjom zmian w Statucie Stowarzyszenia.

Fotografia dokumentuje zebranie Zarządu Stowarzyszenia w gabinecie
JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
prof. dr hab. Bogusława Fiedora.Kontakt:

Esesizn
esesizn@zarz.agh.edu.pl
Prezes:
Leszek Preisner
preisner@zarz.agh.edu.pl

Sekretariat:
Anna Pietrzyk
esesizn@zarz.agh.edu.pl

Konferencje: 

     DZIAŁALNOŚĆ

     HISTORIA

     WSPÓŁPRACA

     OGŁOSZENIA

     BIBLIOTEKA

     CZŁONKOSTWO

     DLA CZŁONKÓW

     LINKI

     PRACA

 

   
  Sekretariat
Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych
 

      ENGLISH

 
   
ul. Gramatyka 10 pok. 105
30-067 Kraków, Polska
tel. (12) 617 42 36
fax (12) 617 43 59
 
  Konto bankowe:
Bank Pekao SA
Oddział w Krakowie
66 1240 1431 1111 0010 2398 3794
  Uwagi, pytania prosimy kierować na adres Stowarzyszenia lub email: esesizn@zarz.agh.edu.pl