PSESiZN-OP      
  PSESiZN-OP Polskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych        
  CZŁONKOSTWO
  działalność historia współpraca ogłoszenia biblioteka CZŁONKOSTWO dla członków  
  PSESiZN
DZIAŁALNOŚĆ
HISTORIA
WSPÓŁPRACA
OGŁOSZENIA
LINKI
BIBLIOTEKA
CZŁONKOSTWO
  DLA CZŁONKÓW
 
Warunki członkostwa

      Członkiem Stowarzyszenia może zostać obywatel Polski lub cudzoziemiec, który zadeklaruje udział w pracach Stowarzyszenia, zobowiąże się przestrzegać Statutu i uchwały władz oraz spełnia wymogi przewidziane Statutem.

      Członkiem aspirantem i członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, jeśli:

  • jest pełnoletnia,
  • interesuje się ekonomicznymi problemami ochrony środowiska i zasobów naturalnych i zamierza doskonalić swoją wiedzę i kwalifikacje naukowe w tym zakresie,
  • ma pełną zdolność czynności prawnych,
  • złoży odpowiednią pisemną deklarację /formularz członkostwa/
  • uzyska rekomendację dwóch członków.

FORMULARZ CZŁONKOSTWA:

(w formacie Microsoft Word, 8KB) (w formacie Acrobat Reader, 14KB)

Wskazówka: Aby pobrać wybrany plik, należy ustawić kursor myszki na jego ikonie, nacisnąć prawy przycisk i wybrać z menu podręcznego komendę zapisywania: PL "Zapisz cel jako..."; EN "Save target as..." lub "Save link as...".

       
  działalność historia współpraca ogłoszenia biblioteka CZŁONKOSTWO dla członków