PSESiZN-OP      
  PSESiZN-OP Polskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych        
  DZIAŁALNOŚĆ
  DZIAŁALNOŚĆ historia współpraca ogłoszenia biblioteka członkostwo dla członków  
  PSESiZN
DZIAŁALNOŚĆ
  HISTORIA
WSPÓŁPRACA

OGŁOSZENIA

BIBLIOTEKA
CZŁONKOSTWO
LINKI
DLA CZŁONKÓW
PRACA
 

      
Skład Zarządu PSEŚiZN, kadencja 2014-2018:

 • 1. Dr hab. inż. Elżbieta Broniewicz
 • 2. Prof. dr hab. Adam Budnikowski
 • 3. Dr hab. Małgorzata Burchard-Dziubińska, prof. UŁ
 • 4. Prof. dr hab. d.h.c. Bogusław Fiedor
 • 5. Prof. dr hab. Kazimierz Górka
 • 6. Prof. dr hab. Andrzej Graczyk
 • 7. Dr hab. Barbara Kryk, prof. USz
 • 8. Prof. dr hab. Elżbieta Lorek
 • 9. Prof. dr hab. inż. Rafał Miłaszewski
 • 10.Dr hab. inż. Tadeusz Pindór
 • 11.Dr hab. Leszek Preisner, prof. AGH


Działalność Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych ma na celu podniesienie poziomu badań naukowych, wywieranie wpływu na politykę ekologiczną w poszczególnych państwach oraz sprzyjanie integracji tej polityki w Europie i na świecie. Cele działalności Stowarzyszenia określone są następująco:
 • stymulowanie rozwoju dyscyplin ekonomicznych, których przedmiotem jest ochrona środowiska oraz zasoby naturalne;
 • inicjowanie i prowadzenie badań naukowych nad środowiskowymi aspektami rozwoju gospodarczego;
 • oddziaływanie na politykę ekonomiczną w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki zasobami naturalnymi;
 • prowadzenie działalności szkoleniowej i informacyjnej;
 • kształtowanie świadomości ekonomicznej i ekologicznej działaczy gospodarczych i społeczeństwa, przez wymianę informacji, edukację oraz propagowanie przedsięwzięć ochronnych i oszczędnościowych.

      Polskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych co roku (w ostatni weekend czerwca) organizuje konferencje, na których prezentowane są referaty z zakresu tematyki środowiskowej przez przedstawicieli nauki z całego świata. Przez okres ponad dziesięciu lat działalności Stowarzyszenia zorganizowano wiele konferencji naukowych, wśród których, dużym sukcesem zakończyła się zorganizowana w Krakowie w czerwcu 1992 roku, będąca jednocześnie III konferencją Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych. Temat tej konferencji sformuowany był: "Institutions and Environmental Protection" ("Instytucjonalne uwarunkowania ochrony środowiska"), a udział w niej wzięło przeszło 200 osób z 30 państw.

      W czerwcu 1991 roku wspólnie z Państwową Inspekcją Ochrony Środowiska zorganizowano seminarium dyrektorów przedsiębiorstw i kierowników zakładowych służb ochrony środowiska z 80 jednostek przemysłowych Polski zaliczanych do grupy "największych trucicieli środowiska przyrodniczego".

strona 1. >>>

       
  DZIAŁALNOŚĆ historia współpraca ogłoszenia biblioteka członkostwo dla członków praca   DALEJ >>>