PSESiZN-OP      
  PSESiZN-OP Polskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych        
  HISTORIA
  działalność HISTORIA współpraca ogłoszenia biblioteka członkostwo dla członków praca  
  PSESiZN
DZIAŁALNOŚĆ
HISTORIA
  WSPÓŁPRACA

OGŁOSZENIA

BIBLIOTEKA
CZŁONKOSTWO
LINKI
DLA CZŁONKÓW
PRACA
 

      Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych  powstało w połowie lat osiemdziesiątych, zaś oficjalną działalność rozpoczęło w 1990 roku. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w  sądzie w  Siegen (Niemcy) i tam ma swoją oficjalną siedzibę. Pierwszym prezydentem Stowarzyszenia został profesor Henk Folmer z Uniwersytetu Rolniczego w  Wageningen w Holandii. Przez wiele lat Stowarzyszenie mieściło się w Mediolanie, później w Tilburgu (Holandia), w 2000 roku w Southampton (Wielka Brytania), a od 2001 roku w Mannheim (NIemcy).

      Pierwsza organizowana konferencja EAERE miała miejsce w Wenecji w 1990 roku i poświęcona była współpracy w dziedzinie ochrony środowiska w warunkach zjednoczonego rynku europejskiego i sytuacji ekologicznej w Europie Wschodniej. Druga konferencja odbyła się w Sztokholmie w 1991 roku pod hasłem "Ekonomika oraz polityka ochrony środowiska w ujęciu międzynarodowym". Trzeci zjazd odbył się w czerwcu 1992 roku w  Krakowie, a jego tematyką były "Institutions and Environmental Protection". Kolejne konferencje odbywały się w Fountainebleau, Dublinie, Umea, Lizbonie i Tilburgu. W 1998 roku zamiast dorocznego zjazdu odbył się Piewszy Światowy Kongres Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, zorganizowany przez EAERE w Wenecji wspólnie z bliźniaczym (amerykańskim) Association of Environmental Protection and Resource Economists - AERE. W 1999 roku zjazd EAERE odbył sie w Oslo, a kolejne w Rethymnon na greckiej Krecie, Southhampton w Wielkiej Brytanii. Drugi Światowy Kongres Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych odbył w czerwcu 2002 roku w Monterey, Kalifornia. Kolejne, doroczne zjazdy EAERE odbyły się w Bilbao (2003), Budapeszcie (2004), Bremie (2005) i Geteborgu (2008). Od wielu lat w państwach Unii Europejskiej zrezygnowano z oddziałów narodowych.

      Polski Oddział EAERE powołany został wkrótce po utworzeniu Europejskiego Stowarzyszenia. Wśród jego założycieli należy wymienić prof. dr hab. Tomasza Żylicza z Uniwersytetu Warszawskiego, który wraz z prof. dr hab. Kazimierzem Górką z  Akademii Ekonomicznej w Krakowie i prof. dr hab. Bazylim Poskrobko z Politechniki Białostockiej rozwinęli tę inicjatywę.

      W czerwcu 1990 roku z inicjatywy prof. dr hab. Bronisława Kamińskiego (ówczesnego Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa) miało miejsce spotkanie około 60 wybitnych polskich ekonomistów. Spośród zebranych wybrano zespół organizacyjny, którego posiedzenie robocze odbyło się miesiąc później. W czasie tego zebrania powołano Komitet Założycielski, który w  marcu 1991 roku zorganizował Zjazd Założycielski Polskiego Oddziału Stowarzyszenia w Krakowie. W Zjeździe tym uczestniczyło około 100 ekonomistów reprezentujących wszystkie ważniejsze ośrodki naukowe i naukowo-dydaktyczne w Polsce.

strona 1. >>>

       
  działalność HISTORIA praca ogłoszenia biblioteka członkostwo dla członków   DALEJ >>>