PSESiZN-OP      
  PSESiZN-OP Polskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych        
  WSPÓŁPRACA
  działalność historia WSPÓŁPRACA ogłoszenia biblioteka członkostwo dla członków praca  
  PSESiZN
DZIAŁALNOŚĆ
HISTORIA
WSPÓŁPRACA
  OGŁOSZENIA
BIBLIOTEKA
CZŁONKOSTWO
LINKI
DLA CZŁONKÓW
PRACA

Polskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych  współpracuje z wieloma instytucjami i uczelniami z całej Polski, wśród których znajdują się:

 • Bank Ochrony Środowiska SA;
 • Ministerstwo Środowiska;
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie;
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;
 • Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie;
 • Politechnika Białostocka;
 • Akademia Ekonomiczna w Katowicach;
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;
 • Uniwersytet Warszawski;
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;
 • Uniwersytet Gdański;
 • Uniwersytet Łódzki;
 • Akademia Rolnicza w Poznaniu;
 • Uniwersytet Szczeciński;
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski;
 • Akademia Polonijna w Częstochowie.

 • Fundacja Partnerstwo dla Środowiska w Krakowie;
 • IUCN - The World Conservation Union;
 • Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach.

       
  działalność historia WSPÓŁPRACA ogłoszenia biblioteka członkostwo dla członków praca